Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Registratienorm

Bij het uitspreken van de artseneed belooft de tandarts om de geneeskundige kennis van zichzelf en anderen te bevorderen. De registratienorm geeft aan wat tandartsen een redelijke inspanning vinden voor deskundigheidsbevordering om de bekwaamheden actueel te houden. De norm is opgesteld door tandartsen die zitting hebben in de registratiecommissie van het KRT. Ze zijn afgestemd met de beroepsvereniging KNMT. Binnen de beroepsgroep wordt levenslang leren gestimuleerd. Registratienormen zijn een hulpmiddel voor die permanente educatie. De meest recente registratienorm is versie 2021. De norm is onderverdeeld in toelating en herregistratie.

Toelating

De norm voor toelating is dat een tandarts in Nederland en op de Nederlandse Antillen ongeclausuleerd het tandartsberoep kan uitoefenen en patiënten in de Nederlandse taal zorg kan verlenen. De criteria zijn:

  • Ongeclausuleerde BIG-registratie
  • Klachtenregeling
  • Nederlandse taal B2
  • Kennis van praktijkrichtlijnen

Herregistratie

Het uitgangspunt van herregistratie is dat ook na diplomering de kennis van het curriculum tandheelkunde actueel is. Het doel van herregistratie is dat een tandarts na afloop van een registratieperiode van 5 jaar kennis heeft van nieuwe toepassingen in die periode en bestaande kennis heeft verbreed en verdiept. Om dat te bereiken bestaan er normen voor de tijdsbesteding aan deskundigheidsbevordering in de categorieën vakinhoudelijk, algemeen en reflectie. De criteria zijn:

120 uur deskundigheidsbevordering in 5 jaar, waarvan:

  • Minimaal 40% vakinhoudelijk (48 uur)
  • Minimaal 10% algemeen (12 uur)
  • Minimaal 10% reflectie (12 uur)

 

Vakinhoudelijke scholing is gericht op patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening. Algemene scholing richt zich op de context van de beroepsuitoefening. Reflectie omvat het reflecteren op de beroepsuitoefening.

Basis account

Het Basis account kent geen herregistratienorm. De deskundigheidsbevordering wordt wel gemeten, zodat je inzicht krijgt in je eigen inspanning. Je staat met je naam vermeld in het openbare register.

 

KRT-Logo

Met een KRT en een KRT+ registratie kun je het KRT-beeldmerk gebruiken. Ook een praktijk kan  het KRT-logo voeren als alle tandartsen van die praktijk een account hebben bij het KRT. Dat kan een Basis account zijn, zolang meer dan de helft van de tandartsen een KRT of KRT+ registratie heeft.

 

KRT+

Besteed je 180 uur of meer aan deskundigheidsbevordering, dan krijg je een bijzondere vermelding in het openbare kwaliteitsregister: KRT+. Die aanduiding maakt zichtbaar dat je een extra inspanning levert om de eigen deskundigheid te bevorderen.

Openbare vermelding

Heb je een KRT of KRT+ registratie, dan staan je naam, praktijkadres en praktijkwebsite vermeld in het openbare register. Je bent daardoor in online zoekmachines zoals Google beter vindbaar voor patiënten. Tandartsen die geen openbare vermelding willen, kunnen dat bij de instelling van hun account uitzetten.