Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Individuele activiteiten

Individuele reflectie activiteiten

Deskundigheidsbevordering is meer dan het volgen van een cursus. Individuele activiteiten onderneem je zelf. Geef ze op in je account bij ‘Toevoegen activiteit’. Daar staat ook welke informatie nodig is en hoe punten worden berekend. De volgende individuele activiteiten krijgen KRT punten in de categorie Reflectie.

Let op!

Geef de activiteiten alleen op als je geen gebruik maakt van een aanbieder uit de KRT cursusagenda. Die aanbieders geven jou deelname al aan het KRT door.

Visitatie

Visitatie is een vorm van reflectie waardoor de tandarts op gelijkwaardig niveau van collegae vakinhoudelijke feedback ontvangt op klinische en organisatorische aspecten van zijn beroepsuitoefening.

Visiteur

Visiteren is het aanbieden van collegiale feedback aan een collega-tandarts op klinische en organisatorische aspecten van zijn beroepsuitoefening.

Patiëntenenquête

Een patiëntenenquête is een methode om op systematische wijze te meten hoe patiënten de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening en de relatie met de behandelaar ervaren.

Coaching

Coaching is een persoonlijke interactie tussen een coach en een beroepsbeoefenaar/ mondzorgverlener, welke gericht is op bewustwording en persoonlijke groei in de wijze waarop het beroep wordt uitgeoefend.