Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Patiëntenenquête

Een patiëntenenquête is een methode om op systematische wijze te meten hoe patiënten de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening én de relatie met de behandelaar ervaren. Het aanbod van erkende patiëntenenquêtes staat in de cursusagenda onder professionalisering.

Erkende aanbieders

Het KRT heeft criteria opgesteld die erop toezien dat de enquête patiënten bevraagt op alle onderdelen die relevant zijn voor de kwaliteit van de beroepsbeoefening. De patiëntenenquêtes van erkende aanbieders zijn niet alleen nuttig voor het meten van de klanttevredenheid, maar ook voor het reflecteren op de beroepsuitoefening.

 

Bekijk de cursusagenda onder professionalisering voor het aanbod van erkende patiëntenenquêtes vanaf 2024. De aanbieder geeft je deelname door aan het KRT om toe te voegen aan je portfolio en KRT-punten toe te kennen.

 

De patiëntenenquêtes van de volgende aanbieders voldoen aan de criteria t/m 2023. Je kunt zelf opgeven met je account.

 

 • PatiëntenVertellen
 • Beetr
 • Feeddex Patiëntentevredenheidsenquête Mondheelkunde
 • Review Collect
 • Happy Survey, Kwaliteit in Praktijk
 • Splendid Survey patiëntenenquête
 • Roozeboom patiëntenenquête

Zelf een patiëntenenquête opzetten

De criteria van het KRT bieden de mogelijkheid om zelf ervaringen van patiënten te inventariseren. De meetmethode is vormvrij. Zo kun patiënten na een behandeling bevragen met een (digitaal) formulier in de wachtkamer of per e-mail of Whatsapp.

Om op de ervaring van patiënten te reflecteren zijn minimaal 50 respondenten per behandelaar nodig. Als tandarts noteer je vooraf wat je verwachtingen van de uitkomst zijn. Achteraf vergelijk je die met de metingen en noteer je wat je opvalt. Daarbij formuleer je wat je wilt behouden of veranderen in jouw werkwijze of die van de praktijk.

Op alle onderwerpen in de criteria stel je in ieder geval één vraag:

 1. Informatieverstrekking vooraf over de te leveren zorg
 2. Betrokkenheid bij besluit over de te leveren zorg
 3. Hygiënebeleving tijdens behandeling aan de stoel
 4. Herkenbaarheid van de beroepsbeoefenaar tijdens behandeling aan de stoel
 5. Beleving van de zorgverlening tijdens de behandeling
 6. Resultaatbeleving van geleverde zorg na afloop van de behandeling


De meeste onderwerpen spreken voor zich. Ter verduidelijking staan hieronder voor enkele onderdelen voorbeelden van vragen.

 • 3 Hygiënebeleving: ‘Hoe waardeerde u tijdens uw laatste bezoek de hygiëne tijdens de behandeling aan de stoel?’ Maak de vraag expliciet om te voorkomen dat de ervaring in de wachtkamer of het toiletbezoek geprojecteerd worden op uw behandeling.

 • 4 Herkenbaarheid van de beroepsbeoefenaar: ‘Welke beroepsbeoefenaar(s) heeft/hebben u tijdens uw laatste bezoek behandeld?’ Antwoordmogelijkheden: ‘Onbekend/Tandarts/ Assistent/Mondhygiënist’. Hierbij dit geval is het van belang om te weten of het voor de patiënt (on)bekend is wat het beroep van de mondzorgverlener is.

De criteria voor patiëntenenquête staan in de bijlage van het scholingsreglement.


Ben je aanbieder van een enquêteproduct en wil je daarvoor erkenning door het KRT? Bekijk de informatie op de pagina voor facilitator.

KRT-punten

Een patiëntenenquête levert 12 KRT-punten op. Het aantal punten gaat uit van de tijd die nodig is voor het zelf opzetten en uitvoeren van een enquête, daar een rapportage van maken en erop reflecteren.