Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene scholing

Het onderdeel algemene scholing is toegespitst op de context van de beroepsbeoefening. De norm is 12 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 2,5 uur per jaar.

Definitie

Algemene scholing is deskundigheidsbevordering gericht op de context van de beroepsuitoefening. De activiteit draait om het verbeteren van de praktijkvoering en/of praktische toepassingen in de tandheelkundige zorg. De scholing valt binnen een of meer van de zeven competentiegebieden: vakinhoudelijk handelen, kennis & wetenschap, communicatie, samenwerking, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit & kwaliteit. Docenten en sprekers dienen vrij te zijn van commerciële belangen.

De criteria voor algemene scholing staan in het scholingsreglement.

Waarom algemene scholing

Goede communicatie en goede organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg. Denk daarbij aan radiologie, sterilisatie, waterhygiëne, patiëntencommunicatie en andere aspecten in de context van het tandartsberoep.  Vertegenwoordigers van de beroepsgroep vinden het belangrijk dat alle tandartsen op deze gebieden hun deskundigheid op peil houden. Ook in andere (medische) beroepsgroepen is dit uitgangspunt gemeengoed.

Cursusaanbod

In de cursusagenda staat een uitgebreid scholingsaanbod voor tandartsen. Er zijn doorlopend meer dan 100 klassikale trainingen en 30 e-learnings aangemerkt als algemene scholing. Het aanbod kenmerkt zich door de indirecte relatie met de zorgverlening aan de stoel. Er is ook scholingsaanbod van producenten te vinden onder algemene scholing. Op het eerste gezicht lijkt dat vakinhoudelijke scholing. Soms voldoet een cursus niet aan alle criteria voor onafhankelijkheid en het academische niveau, maar wel aan de criteria voor algemene scholing.

 

Intercollegiaal overleg (ICO) is, vanwege het brede karakter van de onderwerpen die aan bod komen, ook aangemerkt als algemene scholing. Ben je al lid van een iQual-groep? Of wil je samen met collega’s een groep opzetten? Ga naar Facilitator in het menu voor alle info.

Individuele activiteiten

Deskundigheidsbevordering is meer dan het volgen van een cursus. Ook stagebegeleiding, het mede opzetten van praktijkcertificering, commissiewerk, het ontwikkelen van een praktijkrichtlijn en vrijwilligerswerk in het buitenland komen in aanmerking voor KRT-punten in de categorie algemene scholing. Deze activiteiten geef je zelf op als individuele activiteit. Via onderstaande button zie je de activiteiten die onder algemene scholing vallen. Alle mogelijkheden kom je tegen in je account bij ‘Toevoegen activiteit’.

Interesse

Bij je accountgegevens kun je opgeven in welke tandheelkundige deelgebieden je geïnteresseerd bent. Daar staan ook een aantal meer algemene groepen tussen. Op basis van je selectie ontvang je het actuele cursusaanbod. De interessegebieden van algemene scholing zijn:

 

  • Algemene scholing
  • Communicatie
  • Medisch algemeen
  • Mondhygiëne
  • Praktijkorganisatie
  • Preventie
  • Tandheelkunde algemeen