Klacht over tandarts

Bespreek uw klacht altijd met uw tandarts

Voor uw tandarts staat de zorg aan u als patiënt voorop. Tandartsen hebben daarvoor de artseneed afgelegd. Het beroep tandarts is beschermd en valt onder het tuchtrecht. Als u ergens ontevreden over bent of een klacht heeft, bespreek dit dan altijd eerst met uw tandarts.

Heeft u vragen over de behandeling

Heeft u een vraag over een rekening of begroting? Over de gang van zaken in de praktijk of een behandeling? Dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). De medewerkers van TIP kunnen u adviseren, informeren en ze verwijzen door als dat nodig is. Het TIP is alleen online bereikbaar via www.allesoverhetgebit.nl.

De klachtenfunctionaris

Als u er samen niet uitkomt, kan uw klacht in behandeling genomen worden door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is vaak in dienst van een instantie waar de tandarts zijn klachtenregeling heeft ondergebracht. Elke tandarts die bij het KRT is ingeschreven heeft een klachtenregeling. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en uitleggen welke andere mogelijkheden u heeft. Desgewenst kunt u daarna een klacht indienen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Een klacht indienen

Een klacht over uw tandarts kunt u het beste zelf aan uw tandarts richten. Klachten die het KRT ontvangt, sturen wij door aan uw tandarts en klachtenfunctionaris van uw tandarts. U ontvangt hiervan een bevestiging plus informatie over de instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Het KRT behandelt zelf geen klachten over tandartsen.

Het KRT volgt de uitspraken van het tuchtcollege

In het uiterste geval kunt u een klacht melden bij het tuchtcollege. Tandartsen die hun bevoegdheid verliezen voor het uitoefenen van hun beroep worden ook uit het tandartsregister verwijderd. Het KRT controleert hiervoor wekelijks de maatregelen van het BIG-register van de Nederlandse overheid.