Wat is een orthodontist?orthodontist is gespecialiseerd in het plaatsen van een beugel

Orthodontisten zijn gespecialiseerd in het corrigeren van een verkeerde stand van tanden en de kaak. Zij behandelen onder andere scheve tanden, naar voren stekende tanden, niet goed op elkaar passende tanden en kiezen, kauwproblemen, te weinig en teveel ruimte voor tanden en kiezen. Voor een beugel gaat u dus naar de orthodontist.

Specialisatie

Na de opleiding tot tandarts hebben orthodontisten een vierjarige universitaire opleiding gevolgd. Het is een beschermde titel. Hij of zij staat als specialist geregistreerd in het BIG-register.

Register voor orthodontisten

Voor het behoud van de specialistentitel volgen orthodontisten jaarlijks bij- en nascholing. Het register voor orthodontisten wordt beheerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Meer informatie over orthodontisten

Bekijk de website van de vereniging van orthodontisten (NVvO) voor meer informatie.

Zoek een orthodontist