Wat is het KRT?

Het tandartsregister is een praktisch hulpmiddel voor patiënten en verwijzers voor het vinden van een tandarts die voldoet aan de registratienormen van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Met een KRT-registratie laat een tandarts zien dat hij/zij bevoegd en bekwaam is. Registratie is vrijwillig. Tandartsen worden voor het behoud van hun bevoegdheid niet verplicht door de overheid om hun bekwaamheid op peil te houden met het volgen van bij- en nascholing.

KRT-beeldmerk

Een geregistreerde tandarts herkent u aan het KRT-beeldmerk. Zolang een tandarts aan de registratienormen voldoet, mag hij of zij het beeldmerk voeren. Pas als alle tandartsen van een praktijk geregistreerd zijn, kan ook de praktijk het beeldmerk voeren. Vaak ziet u het KRT-beeldmerk op de praktijkwebsite of op uw factuur.

KRT+

Tandartsen die meer doen om hun vak bij te houden, en daar al meer dan 180 uur aan hebben besteed, zijn in het openbare register herkenbaar gemaakt met een bijzondere vermelding; het KRT+ symbool. Voor een normale vermelding in het openbare register besteden tandartsen 120 uur in 5 jaar aan deskundigheidsbevordering om hun vak bij te houden. Dat is gemiddeld 24 uur per jaar.

Specialisatie/differentiatie

Tandartsen waarbij een differentiatie of specialisatie is vermeld, voldoen tevens aan de norm van de betreffende vereniging. De specialisaties orthodontist en kaakchirurg zijn wettelijk beschermde aanduidingen. De vermelding van een specialisatie vindt plaats op basis van controle van het BIG-register.

Recente scholing

Tandartsen kunnen er in het tandartsregister voor kiezen om de scholing die zij volgen openbaar te maken. In dat geval worden de vijf meest recente deskundigheidsbevorderende activiteiten getoond. Het is dus mogelijk dat bij de ene tandarts de scholing wel openbaar is en bij de andere tandarts niet.

Eerste registratie & vervaldatum

Bij elke tandarts is vermeld op welke datum hij of zij is ingeschreven. De datum waarop een registratie afloopt is vermeld als vervaldatum. Een registratieperiode wordt verlengd als een tandarts volgens de registratienormen zijn bekwaamheden op peil houdt, dan wordt de nieuwe vervaldatum vermeld. Als een tandarts zijn bekwaamheden niet volgens de registratienormen bijhoudt, wordt enkele maanden na het verlopen van een vervaldatum de registratie van de website verwijderd.

Onderbreking registratie

Soms is een tandarts tijdelijk onvermeld in het openbare register. Daar kunnen uiteenlopende redenen voor zijn. In veel gevallen is de tandarts tijdelijk op eigen verzoek uitgeschreven geweest. Als de registratie van een tandarts onderbroken is geweest, wordt dat vermeld.

Maatregel Wet BIG

Het KRT controleert wekelijks alle maatregelen die door het BIG-register zijn gepubliceerd. Bij schorsing en doorhaling in het BIG-register volgt ook (tijdelijke) doorhaling in het KRT-register. Het BIG-register vaardigt echter meer maatregelen uit. Ten behoeve van transparantie maakt het KRT melding van elke maatregel die de overheidsinstantie neemt door het opnemen van een koppeling naar het BIG-register waar de maatregel staat vermeld.