Toelichting tandartsregister

Wat is het KRT?

Het tandartsregister is een praktisch hulpmiddel voor patiënten en verwijzers voor het vinden van een tandarts die voldoet aan de registratienormen van het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Met een KRT-registratie laat een tandarts zien dat hij/zij niet alleen bevoegd is, maar ook bekwaam is. Registratie is vrijwillig. Tandartsen algemeen practici worden door de overheid niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing voor het behoud van hun bevoegdheid.

KRT-beeldmerk

Een geregistreerde tandarts herkent u aan het KRT-beeldmerk. Zolang een tandarts aan de registratienormen voldoet, mag hij of zij het beeldmerk voeren. Pas als alle tandartsen van een praktijk geregistreerd zijn, kan ook de praktijk het beeldmerk voeren. Vaak ziet u het KRT-beeldmerk op de praktijkwebsite of op uw factuur.

Specialisatie/differentiatie

Tandartsen, waarbij een differentiatie of specialisatie is vermeld, voldoen tevens aan de norm van de betreffende vereniging. De specialisaties orthodontist en kaakchirurg zijn wettelijk beschermde aanduidingen. De vermelding van een specialisatie vindt plaats op basis van controle van het BIG-register. Praktiserende tandartsen zonder specialisatie of differentiatie, zijn tandarts algemeen practicus. Zij staan als tandarts vermeld.

Eerste registratie & vervaldatum

Bij elke tandarts is vermeld op welke datum hij of zij is ingeschreven. De datum waarop een registratie afloopt is vermeld als vervaldatum. Een registratieperiode is 5 of 7 jaar en verloopt automatisch als dit niet verlengd wordt. Na herregistratie (verlenging) wordt de nieuwe vervaldatum vermeld. Enkele maanden na het verlopen van een vervaldatum wordt een registratie van de website verwijderd en is deze niet meer zichtbaar.

Onderbreking registratie

In het geval van een tussentijdse uitschrijving wordt dit apart vermeld. Een tandarts kan zich op eigen verzoek tussentijds hebben laten uitschrijven of een tandarts kan door het KRT tijdelijk doorgehaald zijn omdat niet aan de norm kon worden voldaan.

Maatregel Wet BIG

Het KRT controleert wekelijks alle maatregelen die door het BIG-register zijn gepubliceerd. Bij schorsing en doorhaling in het BIG-register volgt ook (tijdelijke) doorhaling in het KRT-register. Het BIG-register vaardigt echter meer maatregelen uit. Ten behoeve van transparantie maakt het KRT melding van elke maatregel die de overheidsinstantie neemt door het opnemen van een koppeling naar het BIG-register waar de maatregel staat vermeld.

Recente scholing

Tandartsen kunnen er in het tandartsregister voor kiezen om de scholing die zij volgen openbaar te maken. In dat geval worden de vijf meest recente deskundigheidsbevorderende activiteiten getoond. Het is dus mogelijk dat bij de ene tandarts zijn scholing wel openbaar is en bij de andere tandarts niet.