Wat is een kaakchirurg?kaakchirurg is gespecialiseerd in mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

De kaakchirurg is een MKA-chirurg. Hij of zij is gespecialiseerd in mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Kaakchirurgen behandelen onder andere moeilijk te trekken verstandskiezen, een hazenlip en gezichtsletsels. Daarnaast doen ze wortelpuntoperaties en kaakcorrecties.

Specialisatie MKA-chirurg

Kaakchirurgen hebben na de opleiding voor tandarts én arts een vierjarige universitaire opleiding voor MKA-chirurgie gevolgd. Dit is een beschermde titel, zij staan als specialist geregistreerd in het BIG-register.

Register voor Kaakchirurgen

Voor het behoud van de specialistentitel volgen kaakchirurgen jaarlijks bij- en nascholing. Het register voor kaakchirurgen (MKA-chirurgen) wordt beheerd door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Meer informatie

Bekijk de website van de vereniging van kaakchirurgen (NVMKA) voor meer informatie.

Zoek een kaakchirurg