Wat is slaapapneu?slaapapneu kan tijdens de slaap voor vernauwing van de bovenste luchtweg zorgen, waardoor er ademstops en snurken ontstaan

Als tijdens de slaap door vernauwing van de bovenste luchtweg tijdelijke ademstops ontstaan, kan er sprake zijn van slaapapneu. Het kan de slaap verstoren. Dit kan gepaard gaan met snurkgeluiden. Snurken ontstaat door het trillen van weke delen van de mond of keelholte.

De behandeling

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een neuroloog, KNO- of longarts. Na een slaaponderzoek en eventuele aanvullende onderzoeken, wordt er een diagnose gesteld en een passende behandeling voorgesteld. Als er een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat, ook wel anti-snurkbeugel genoemd) wordt geadviseerd, wordt u verwezen naar een MRA-tandarts. De MRA-tandarts heeft zich gespecialiseerd in tandheelkundige slaapgeneeskunde en bepaalt aan de hand van de conditie van uw gebit, de omliggende weefsels en de manier waarop uw tanden en kiezen op elkaar staan of de behandeling met een MRA mogelijk is. Een tandtechnicus maakt een MRA op maat.

Meer informatie

Ga naar www.allesoverhetgebit.nl voor uitgebreide informatie of lees verder onder disciplines bij Tandheelkundig Slaapgeneeskundige.

Zoek een tandheelkundig slaapgeneeskundige