Nieuwe criteria bij- en nascholing per 1 oktober

Onderzoek naar deskundigheidsbevordering tandartsen
6 September 2023
Op reis met het KRT
21 September 2023


Op 1 oktober treedt het nieuwe scholingsreglement van het KRT in werking. U kunt deze downloaden op de website. In dit bericht informeren we u over de voornaamste wijzigingen.

Criteria voor reflectie ruimer

Tot voor kort vielen alleen visitatie en patiëntenenquête binnen de criteria van reflectie. Nu is de definitie van reflectie verruimd zodat meer activiteiten aangemerkt kunnen worden als reflectie. Onder reflectie vallen nu ook coaching en intercollegiale casuïstiek. Ook is er nu ruimte voor trainingen op het gebied van het persoonlijk functioneren binnen de teamsetting van een praktijk, en trainingen over de omgang met patiënten of andere zorgverleners. Het belangrijkste toetsingscriterium blijft ongewijzigd: Het spiegelen op het eigen handelen, de uitkomsten daarvan analyseren en daar lering uit trekken.

Coaching en intercollegiale casuïstiek

Coaching kunt u zelf opgeven bij het KRT, of via een scholingsaanbieder. De coach heeft een erkenning nodig van NOBCO (EQA, EIA), ICF, LVSC, Noloc of StiR. Intercollegiale casuïstiek kan alleen via een aanbieder aangemeld worden bij het KRT, het is een uitgebreidere vorm van intercollegiaal overleg met aanvullende criteria. Beiden zijn per 1 oktober geaccepteerde vormen van reflectie.

Online scholing altijd met een toets

De afgelopen jaren is het aantal aanbieders gegroeid van video’s, podcasts en literatuur die met een inlog bekeken en beluisterd kunnen worden. Deze positieve ontwikkeling ging gepaard met een praktisch probleem voor het inzichtelijk maken van de tijdsbesteding – en daarmee het aantal KRT-punten. Om dit op te lossen en tegelijk de kwaliteit van online educatie te borgen, bevat online lesmateriaal vanaf 1 oktober een vorm van toetsing, inclusief een vraag over de tijdsbesteding.

Erkende stagebegeleiding van studenten tandheelkunde

Voor universiteiten wordt het mogelijk om erkenning te bieden aan een opleidingspraktijk waar tandartsen stagebegeleiding bieden. De waardering in het aantal KRT-punten ligt hoger dan bij andere vormen van stagebegeleiding aan mondzorgprofessionals. Opgave van erkende stagebegeleiding verloopt altijd via de universiteit. Andere vormen van stagebegeleiding kunt u individueel blijven opgeven zoals u dat gewend bent.

Visitatie en patiëntenenquête

De criteria voor visitatie en patiëntenenquête zijn geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een kleine aanpassing op de te bespreken onderwerpen zodat deze beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de individuele behandelaar die steeds vaker als zelfstandige bij een praktijk is aangesloten. Ook is reflectie beter geborgd in de criteria.