Nieuwe penningmeester KRT

Op reis met het KRT
21 September 2023

Annet Valentijn is per 1 oktober aangetreden als nieuwe penningmeester van het KRT-bestuur. De vacature voor penningmeester kwam vrij vanwege het promotieonderzoek van Eva Niermeijer.

Vrijkomen bestuursfunctie

Onlangs heeft u in een nieuwsbericht kunnen lezen dat Eva Niermeijer, tot 1 oktober penningmeester van het KRT, is gestart als buiten promovendus aan de ACTA. Zij verricht haar onderzoek vanuit een verbintenis met het KRT. Zodoende ontstond deze zomer een vacature in het KRT-bestuur.

Voordracht en benoeming

De KNMT, die in 2007 een van de oprichters was van het KRT, is de mogelijkheid gegeven om een voordracht te doen. Die mogelijkheid is verankerd in de statuten van het KRT. Het KRT bestuur is bijzonder blij met de voordracht van Annet Valentijn en heeft haar benoemd tot penningmeester. Annet is momenteel nog lid van de registratiecommissie. Als gevolg van de benoeming zal zij daaruit terugtreden.

Over Annet

Annet heeft er veel zin in om zich als bestuurslid in te zetten voor het KRT. Met haar achtergrond is Annet een waardevolle toevoeging voor het bestuur. Annet is als Klinisch docent verbonden aan het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van de Rijksuniversiteit Groningen, en als tandarts voor mobiele mondzorg en geriatrische tandheelkunde verbonden aan de keten MondzorgPlus. Onlangs heeft zij haar studie Tandarts Geriatrie afgerond.