Onderzoek naar deskundigheidsbevordering tandartsen

Penningmeester gezocht
20 July 2023
Nieuwe criteria bij- en nascholing per 1 oktober
15 September 2023

Het KRT gaat meer doen met de data die we beheren over bij- en nascholing door tandartsen. De kennis die dat oplevert willen we teruggeven aan de sector. Dat vereist onderzoek waarvoor het KRT een promovendus heeft aangetrokken: Eva Niermeijer start in september aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) als (buiten)promovendus om de deskundigheidsbevordering in de mondzorg op wetenschappelijk niveau te gaan onderzoeken. In haar promotietraject wordt zij begeleid door Prof. dr. J.J.M. (Josef) Bruers. 

 

Onderzoek

Het onderzoek beoogt onder ander inzicht te verkrijgen in behoeften en gedragingen van tandartsen (wel en niet KRT-geregistreerd) over de wijze waarop zij hun eigen deskundigheid bevorderen in de verschillende fases van hun loopbaan en in relatie tot het curriculum tandheelkunde.

 

Promovendus

Eva Niermeijer werkte na haar afstuderen als tandarts aan het ACTA in 2004 in verschillende praktijken. Ook heeft zij een MBA in Healthcare aan de Amsterdam Business School voltooid. In 2014 zette zij haar eigen praktijk op en bouwde die uit tot een fulltime tweekamer praktijk met een team van tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten.

 

Niet alleen een leven lang leren, maar ook continu verbeteren zijn voor haar erg belangrijk. Zo had de thesis voor haar MBA-opleiding de titel ‘Kwaliteit van mondzorg’ en was zij tussen oktober 2021 tot augustus 2023 als penningmeester verbonden aan het bestuur van het KRT.  Met het onderzoek wil Eva een bijdrage leveren aan het transparant maken en bevorderen van een leven lang leren door (Nederlandse) tandartsen. De komende jaren zullen er naar verwachting meerdere publicaties van haar hand verschijnen.