KRT-herregistratie hervat vanaf 31 dec.

Drie tandartsen winnen € 500,- voor een cursus
5 February 2022
Tandarts KRT scholingsagenda
Tarieven cursuserkenning 2023
1 May 2023

Na een periode van 2 jaar waarin mogelijkheden voor het volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten beperkter waren, worden de KRT-herregistraties hervat per 31 december van dit jaar.

In maart 2020 heeft u van ons bericht ontvangen dat het KRT de herregistratie met onmiddellijke ingang tot nader order uitstelde. Dit was vanwege de beperkingen als gevolg van Covid-19. Het KRT heeft daarmee in lijn met de uitgestelde BIG-herregistratie gehandeld. Voor BIG geldt inmiddels weer een herregistratieplicht nu de beperkingen als gevolg van de pandemie zijn afgenomen. In lijn daarvan worden nu ook de KRT-herregistraties hervat. Terugkijkend is er een periode geweest van 2 jaar waarin mogelijkheden voor het volgen van deskundigheidsbevorderende activiteiten beperkter waren.

Besluit

Actuele registratieperiodes die zijn gestart voor 1-1-2022 worden met 2 jaar verlengd vanaf de oorspronkelijke herregistratiedatum. Dit vervangt eerdere administratieve verlengingen van herregistratiedata vanwege Covid-19. Als een herregistratiedatum na 2 jaar verlenging in het jaar 2022 valt, wordt die gesteld op 31 december 2022. Iedere deelnemer heeft zo minimaal 6 maanden de tijd heeft om zich voor te bereiden op KRT-herregistratie.

Aanpassing in uw dossier

Deze zomer wordt uw KRT-dossier op orde gebracht. De herregistratiedatum in uw dossier wordt aangepast om uitvoering te geven aan de Covid-verlenging voor uw actuele registratieperiode. Die ziet u in het hoofdscherm van uw account.

Persoonlijke omstandigheden

Het kan voorkomen dat u als gevolg van andere dan Covid gerelateerde persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid bent om voldoende activiteiten te ontplooien voor het behalen van de norm. Het registratiereglement voorziet in de mogelijkheid om als gevolg van persoonlijke omstandigheden uitstel van herregistratie aan te vragen. U kunt in dat geval een verzoek mailen.

Behoud van KRT-account

Bij het niet behalen van de norm vervalt uw vermelding in het openbare KRT-register. U behoudt evenwel uw KRT-account. U kunt gewoon blijven inloggen en uw bij- en nascholing blijven we voor u registreren. Met uw KRT-account kunt u zich kwalificeren voor het hernieuwen van uw vermelding in het openbare register. U blijft dan genieten van het administratieve gemak van het KRT-account, alleen dan zonder openbare vermelding en zonder gebruik van het KRT-beeldmerk. U bepaalt uw eigen tempo en kiest zelf of en wanneer u (weer) volgens de norm deskundigheidsbevorderende activiteiten wilt ontplooien.

Vragen

Na implementatie van de Covid-verlengingen ontvangt u bericht met een opgave van uw nieuwe KRT-herregistratiedatum. Naar verwachting zal dit in september zijn. Mocht u op dit moment vragen hebben, stuur dan een mail. We helpen u graag.

 

 

Bericht 19 maart 2020

Het KRT volgt de ontwikkelingen rond Covid-19 op de voet. Covid-19 raakt u en uw collega’s zowel professioneel als persoonlijk. Gezien deze bijzondere omstandigheden stelt het KRT de herregistratie verplichting met onmiddellijke ingang tot nader order uit.

Wat betekent dit mogelijk voor u:

  • U hoeft geen herregistratie aan te vragen.
  • Uw KRT registratie wordt niet doorgehaald.
  • Als de herregistratie verplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover van ons bericht.
  • U krijgt dan een redelijke termijn om te kunnen voldoen aan uw KRT herregistratie.

Het KRT blijft de ontwikkelingen volgen. We streven ernaar om u zes maanden vooraf te berichten over eventuele hervatting van het herregistratie proces.

Mocht u vragen hebben? Ook het KRT werkt thuis. Het secretariaat is per mail bereikbaar en met een terugbelverzoek zullen wij u graag telefonisch helpen. Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze uitzonderlijke situatie.

Ter info

Vele cursusaanbieders hebben hun aanbod inmiddels afgestemd op afstandsonderwijs. In de KRT scholingsagenda zult u zien dat het aanbod van webinars en e-learning flink gegroeid is, kijk maar: