Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Criteria

De criteria voor de verschillende vormen van professionalisering vind je hier. Als je een professionaliseringsactiviteit aanmeldt, vragen we je om informatie waaruit blijkt dat je aan de criteria voldoet. Op deze pagina staat samengevat welke informatie per type activiteit nodig is. Klik op ‘meer informatie’ voor een beschrijving. Voor een volledig overzicht van de criteria en begrippen kun je het scholingsreglement downloaden.

Intercollegiaal Overleg

Intercollegiaal overleg (ICO) is een vorm van ‘leren van en door elkaar’ binnen een vaste groep tandartsen. Benodigde documenten bij aanmelden: jaarplan met gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur en onderwerpen

Intercollegiale Casuïstiek

Intercollegiale casuïstiek is een vorm van educatie waarbij tandartsen eigen ervaringen met behandelingen beschrijven en voor reflectie aanbieden aan collega-tandartsen. Benodigde documenten bij aanmelden: beschrijving werkwijze organisatie, voorbeeld casus, beschrijving bespreking, opgave gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur.

Patiëntenenquête

Een patiëntenenquête is een methode om op systematische wijze te meten hoe patiënten de kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening en de relatie met de behandelaar ervaren. Benodigde documenten bij aanmelden: beschrijving werkwijze, vragenlijst, voorbeeldrapportage incl. reflectie en plan van aanpak, voorbeeld deelnamebewijs, beschrijving meetmethode tijdsbesteding.

Visitatie

Visiteren is het aanbieden van collegiale feedback aan een collega-tandarts op klinische en organisatorische aspecten van de beroepsuitoefening. Benodigde documenten bij aanmelden: beschrijving werkwijze methodische aanpak, beschrijving meetmethode tijdsbesteding visiteur.

Erkende stagebegeleiding

Erkende stagebegeleiding is een gestructureerde vorm van kennisoverdracht in de tandartspraktijk tussen een ervaren BIG-geregistreerde tandarts en een student tandheelkunde. Benodigde documenten bij aanmelden: beschrijving werkwijze accreditatie opleidingspraktijk en reflectie door stagebegeleider, voorbeeld deelnamebewijs, beschrijving meetmethode tijdsbesteding.

Coaching

Coaching is een persoonlijke interactie tussen een coach en een tandarts, gericht op bewustwording en persoonlijke groei in de beroepsuitoefening. Benodigde documenten bij aanmelden: Benodigde documenten bij aanmelden: beschrijving werkwijze incl. doel, bewijs erkende coach, beschrijving meetmethode tijdsbesteding.