3 geregistreerde tandartsen in Goutum

Zoekt u met spoed een goede tandarts in Goutum? Via het tandartsregister vindt u eenvoudig een tandarts die investeert in zijn deskundigheid. Op dit moment zijn er 3 tandartsen in Goutum geregistreerd die aantoonbaar hun vak bijhouden.


 • Zweers, J.

  Parodontologie Praktijk Friesland

  Bredyk 1-B, 9084 AG, Goutum
  Bekijk tandarts
 • Vroom, M.G.

  Parodontologie Praktijk Friesland

  Brédyk 1-B, 9084 AG, Goutum
  Bekijk tandarts
 • Grundemann, L.J.M.M.

  Parodontologie Praktijk Friesland

  Bredyk 1-B, 9084 AG, Goutum
  Bekijk tandarts
 • Schoot, M.J.J. van der

  Dental Clinics

  Stinzenflora 155, 8935 LG, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Kurt-Kemaldar, G.

  Dental Dynamic

  Fonteinland 7D, 8913 CZ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Kurt, Ü.

  Dental Dynamic

  Fonteinland 7D, 8913 CZ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Faber, J.E.L.

  Tandartsenpraktijk Grouw

  Allingawier 39, 9001 LP, Grou
  Bekijk tandarts
 • Moonen, L.F.

  Dental Clinics

  Stinzenflora 155, 8935 LG, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Scholtanus, J.D.

  Jouw Tandarts

  Sixmastraat 66, 8932 PA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Wingaarden, M.J. van

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Zijlstra, H.W.

  Tandartsenpraktijk Oranjewijk

  Emmaplein 2, 8933 BS, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Tilon, R.F.A.

  Tilon Tandartsen

  Biensma 31 a, 9001 XZ, Grou
  Bekijk tandarts
 • Boer, B. de

  Tandartsenpraktijk Grouw

  Allingawier 39, 9001 LP, Grou
  Bekijk tandarts
 • Altenburg, E.G.

  Tandartspraktijk Oranjewijk

  Emmaplein 2, 8933 BS, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Reisman, P.

  Dental Clinics

  Vossenburcht 1, 9254 AL, Hardegarijp
  Bekijk tandarts
 • Reisman, P.

  Dental Center Leeuwarden

  Engelsestraat 45, 8913 BG, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Bots, H.M.

  Tandartsenpraktijk Oranjewijk

  Emmaplein 2, 8933 BS, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Lee, M.R. van der

  Tandarts Van der Lee

  Westersingel 44, 8913 CL, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Lemstra, M.

  Dental Clinics

  Vossenburcht 1, 9254 AL, Hardegarijp
  Bekijk tandarts
 • Abdollahi, A.R.

  Tandheelkundig Centrum Zuiderburen

  Wiardaplantage 3, 8939 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Kruitbosch, M.A.

  Tandarts Kruitbosch

  Vredeman de Vriesstraat 4, 8921 BT, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Valentijn, A.

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Dam, R.H.J. van

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Vries, S.A. de

  Dental Dynamic

  Fonteinland 7-D, 8913 CZ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Moonen, N.F.

  Dental Clinics

  Stinzenflora 155, 8935 LG, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Lodders, J.H.

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Boven, G.C.

  Dental Clinics

  Vossenburcht 1, 9254 AL, Hardegarijp
  Bekijk tandarts
 • Keulen, G.B.

  Jouw tandarts

  Sixmastraat 66, 8932 PA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Westerhout, A.

  Medisch Centrum Leeuwarden - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) Friesland

  Henri Dunantweg 2, 8934 AD, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Sijbesma, A.

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Blomsma, I.

  Defensie Tandheelkundige Diensten Leeuwarden

  Keegsdijkje 7, 8979 AK, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Reitsema, K.

  De Huystandarts

  Oedsmawei 24, 9001 ZJ, Grou
  Bekijk tandarts
 • Tichelaar, D.J.

  Tandartsenpraktijk Mantgum

  De Wide Hoeke 12 A, 9022 AX, Mantgum
  Bekijk tandarts
 • Petit, S.I.G.

  jouw tandarts

  Sixmastraat 66 - IV, 8932PA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Wildervank, A.G.

  De HuysTandarts

  Oedsmawei 24, 9001 ZJ, Grou
  Bekijk tandarts
 • Spithoff, E.

  Tandartspraktijk Dornseiffer

  Emmakade 62, 8933 AT, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Krol, C.A.

  Tandartsenpraktijk Mantgum

  De Wide Hoeke 12 A, 9022 AX, Mantgum
  Bekijk tandarts
 • Sanchez Vidal, R.

  Tandheelkundig Centrum Zuideburen

  Wiardaplantage 3, 8939 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Kuisys, M.

  Familie Dental Zorg

  Groningerstraatweg 55, 8922 GA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Vieira, P.M.S.

  Tandartsenpraktijk Camminghaburen bv

  Havingastate 9E-11, 8925 AZ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Vaz Moreira, A.

  Tandartsenpraktijk Camminghaburen bv

  Havingastate 9E-11, 8925 AZ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Pelkwijk, B.J. ter

  Tandartspraktijk Grouw

  Allingawier 39, 9001 LP, Grou
  Bekijk tandarts
 • Santema-Land, M.H.

  van der Lee

  Westersingel 44, 8913 CL, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Lombaard, J.H.

  Tandartspraktijk De Griene Leane

  De Griene Leane 5R, 9051 LZ, Stiens
  Bekijk tandarts
 • Dornseiffer, R.W.

  Tandartspraktijk Dornseiffer

  Emmakade 62, 8933 AT, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • de Haan, P. de

  Tandartspraktijk P. de Haan

  Nieuwestad 45 a, 8911 CJ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Hess, O.

  Tandartsenpraktijk Camminghaburen

  Havingastate 9, 8925 AZ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Schildkamp, A.H.H.

  Tandartspraktijk Meijer en Schildkamp

  Rollemastate 113, 8925 DC, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Wróbel, R.A.

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Dominguez Sanchez, C.F.

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Schaaf, D.S. van der

  Dental Clinics

  Oostergrachtswal 37-39, 8921 AA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Lijcklama à Nijeholt, M.

  JouwTandarts

  Sixmastraat 66, 8932 PA, Leeuwarden
  Bekijk tandarts
 • Madeira Machado Silva, D.I.

  Tandartspraktijk Caminghaburen

  Havingastate 9, 8925 AZ, Leeuwarden
  Bekijk tandarts

Tandarts in Goutum

Zoekt u een tandarts in Goutum? In de lijst hierboven vindt u alle tandheelkundigen in Goutum, die aantoonbaar hun vak bijhouden. Bovendien kunt u ook de kaartweergave aanklikken. Dan ziet u op een kaart van Goutum waar deze tandartsen gevestigd zijn.

Wat is een KRT-registratie?

Tandartsen (algemeen practici) worden door de overheid niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing. De beroepsgroep zelf vindt het wel belangrijk dat tandartsen hun leven lang blijven leren, zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste tandheelkundige technieken. Tandartsen met een KRT-registratie kiezen ervoor om zichtbaar te maken dat zij hun vak bijhouden.

Wat is een discipline?

Op deze website worden alleen disciplines vermeld waarbij die erkenning op basis van vastgestelde criteria is afgegeven door een vereniging van de gedifferentieerde tandartsen. De kaakchirurg en de orthodontist zijn wettelijk erkende specialisaties. Specialisten staan geregistreerd in het BIG-register. Bij disciplines waarover minder bekend is, verwijst het KRT door.

Zoekt u een specifieke behandeling?

In het menu onder behandelingen vindt u informatie over de meest voorkomende behandelingen, bijvoorbeeld voor tanden bleken. We vertellen kort en krachtig wat een behandeling inhoudt en bij welke tandarts u daarvoor terecht kunt. Per type behandeling vind u ook een doorverwijzing naar een betrouwbare website met uitgebreide informatie.