Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Je kunt een persoon of organisatie inzage geven in je portfolio. Je verstrekt daarmee een overzicht van je deskundigheidsbevorderende activiteiten tijdens een registratieperiode en het aantal toegekende scholingspunten. In je account kun je zelf instellen wie je inzage verleent en voor welke periode.

Wat ziet een persoon die inzage heeft:

Inzage voor organisaties

Je kunt één of meerdere organisaties inzage verlenen. Bijvoorbeeld je werkgever of verschillende opdrachtgevers. Deze organisaties hebben een eigen account, waarmee zij een overzicht hebben van iedereen die hen inzage heeft verleend. Als jouw organisatie niet bekend is bij het KRT, dan kun je hen vragen om een account aan te maken.

Inzage voor personen

Deze optie is bedoeld om tijdelijk inzage te verlenen aan één persoon. Dat kan praktisch zijn als je bijvoorbeeld je portfolio wilt delen met een collega. Hij of zij ontvangt dan via e-mail een link om een overzicht van jouw laatste registratieperiode te downloaden. Je kunt aan zoveel personen inzage verlenen als je wilt. De einddatum van die inzage bepaal je zelf.

Inzage in alle activiteiten

Het verlenen van inzage aan personen of organisaties is altijd gekoppeld aan je huidige registratieperiode. Als je een overzicht wilt verstrekken van een zelf te bepalen periode, dan kun je in jouw account een PDF aanmaken en downloaden om te delen.

Account voor organisaties

Het is alleen mogelijk om inzage te geven aan geregistreerde organisaties. Organisaties kunnen een account aanmaken bij het KRT. Met dit account krijgt de organisatie inzicht in de status van de registratie van iedereen die inzage verleent. De organisatie kan een overzicht downloaden van gevolgde deskundigheidsbevorderende activiteiten. Voor meer informatie over een organisatie-account: kijk op de pagina Handleiding Praktijkhouder.