Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Bij een aanvraag voor een intercollegiaal overleg (ICO) vraagt het KRT je een jaarplan als bijlage toe te voegen. Na afloop van elke bijeenkomst verzoeken we je ook om een verslag van de bijeenkomst in te dienen. Op deze pagina vind je voorbeelden van een jaarplan en een verslag.

Jaarplan

Het is voldoende als je jaarplan uitsluitsel geeft over het aantal bijeenkomsten en een indruk geeft van de onderwerpen die aan bod komen. Hieronder staan twee voorbeelden van een jaarplan.

Verslag

Het is voldoende als uit het verslag blijkt dat er sprake is van educatie door systematisch en praktijkoverstijgend de beroepsuitoefening te evalueren. Let op: ICO is geen praktijk-/werkoverleg, weekenddienst-vergadering of evaluatie van de politiek.

Hieronder staat een voorbeeld van een verslag van een ICO-bijeenkomst.