Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De onafhankelijke uitvoering van de registratienormen bepaalt de waarde van een KRT-registratie. Tegelijkertijd is registratie vrijwillig. Het KRT zich op als een serviceverlenende organisatie binnen de ruimte die de registratienormen bieden.

Klacht over het KRT

Als je ontevreden bent over de dienstverlening van het KRT, dan horen we dat graag . Eventuele klachten kun je richten aan het bureau KRT. We richten ons er dan eerst op om je klacht te verhelpen. Zo nodig neemt een commissie of het bestuur je klacht in behandeling .

Als je het oneens bent met onze reactie op jouw klacht, dan kun je daar bezwaar tegen aantekenen. De regeling voor bezwaar en beroep staat open voor geregistreerde tandartsen.