Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

2
BSL_e-learning TP Topics - endokronen, frontrelatie en onbegrepen pijn
€60
|
e-learning
|
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Deze cursus wordt ook gegeven:
Endodontologie| Medisch algemeen| Restauratieve tandheelkunde| Tandheelkunde algemeen

Samenvatting

In deze e-learning vindt u drie onderwerpen die u in uw dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. In de artikelen worden de casussen niet alleen belicht, maar ook worden er oplossingen geboden waarmee u direct aan de slag kan. Deze drie onderwerpen zijn eerder uitgewerkt als artikel in het boek TP Topics.

Het eerste onderwerp, over endokronen,  laat zien dat  met de huidige adhesieve technieken toch een kroon met voldoende retentie kan worden gemaakt op een element met weinig resterend tandweefsel.

Het onderwerp ‘de frontrelatie belicht’ geeft u handvatten hoe u mensen met een ongunstige frontrelatie en/of slijtage op tijd kunt verwijzen naar een multidisciplinair samenwerkingsverband.

Tot slot geeft het laatste onderdeel, over onbegrepen pijnen,  aan dat pijn in het aangezicht weliswaar vaak, maar niet altijd odontogeen van aard is. Het kan u helpen vaststellen waar de pijn dan wel vandaan komt.

Na het doorlopen van deze e-learning is uw vakkennis weer uitgebreid en zult u de tips wellicht al snel kunnen toepassen in uw eigen tandartspraktijk!

Leerdoelen Endokronen

Na dit eerste deel van deze e-learning, het deel over endokronen, weet u dat:

  • een conventionele kroon met stiftopbouw niet per se de beste keuze is als restauratie op een endodontisch behandelde molaar;
  • behoud van tandweefsel van essentieel belang is voor de levensduur van het endodontisch behandelde molaren en de vervaardigde restauratie. Door conventionele volledige omslijpingen kan soms juist het laatste resterende tandweefsel worden weggeslepen waardoor er geen glazuur meer resteert.

Leerdoelen Frontrelatie

Na dit deel weet u:

  • meer over het fenomeen ‘ restricted envelope of function’, welke rol de relatie tussen het boven- en onderfront hierbij speelt, wat het verschil is tussen een goede en een ongunstige frontrelatie, bij welke patiënten we dit fenomeen tegenkomen en met welke klachten het gepaard kan gaan;
  • hoe een, tijdens de groei dreigende, ongunstige frontrelatie kan worden bijgestuurd om een ‘ restricted envelope of function’ te voorkomen; en wanneer die ‘boot is gemist’ en vroeg of laat allerhande klachten zijn ontstaan, op welke wijze de problemen kunnen worden behandeld.

Leerdoelen Pijn

Na dit laatste deel:

  • kunt u de differentiële diagnose van pijn in het aangezicht benoemen;
  • kunt u een anamnese uitvoeren die is gericht op het achterhalen van de oorzaak van de pijn;
  • kunt u de indicatiegebieden van een diagnostische anesthesie benoemen;
  • bent u in staat een behandeling tegen pijn in te stellen, waarbij u gebruik maakt van de differentiële diagnose (en deze diagnose heroverweegt als het beloop van de klacht zich anders voordoet dan bij de klacht past).

 

Docenten/sprekers

Programma

In deze e-learning vindt u drie onderwerpen die u in uw dagelijkse praktijk kunt tegenkomen. In de artikelen worden de casussen niet alleen belicht, maar ook worden er oplossingen geboden waarmee u direct aan de slag kunt. Deze drie onderwerpen zijn eerder uitgewerkt als artikel in het boek TP Topics.
1.Het eerste onderwerp, over endokronen, laat zien dat met de huidige adhesieve technieken toch een kroon met voldoende retentie kan worden gemaakt op een element met weinig resterend tandweefsel.
2.Het onderwerp ‘de frontrelatie belicht’ geeft u handvatten hoe u mensen met een ongunstige frontrelatie en/of slijtage op tijd kunt verwijzen naar een multidisciplinair samenwerkingsverband.
3.Tot slot geeft het laatste onderdeel, over onbegrepen pijnen, aan dat pijn in het aangezicht weliswaar vaak, maar niet altijd odontogeen van aard is. Het kan u helpen vaststellen waar de pijn dan wel vandaan komt.

Na het doorlopen van deze e-learning is uw vakkennis weer uitgebreid en zult u de tips wellicht al snel kunnen toepassen in uw eigen tandartspraktijk.