Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De tarieven van het KRT zijn zo opgebouwd dat praktijken die meer gebruik maken van de geboden faciliteiten, meer betalen dan praktijken die er minder gebruik van maken. Er is een basistarief voor het account met daarbovenop een tarief per tandarts die inzage verleent.

Het KRT past jaarlijks een inflatiecorrectie toe op haar tarieven. Daarvoor volgt het KRT het prijsindexcijfer tandheelkundige zorg (NZa). Het aantal inzages wordt gerekend over het jaargemiddelde. Facturatie is per kalenderjaar. Bedragen zijn exclusief btw.