Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Meerdere afdelingen of vestigingen?

Voor grote organisaties die decentraal georganiseerd zijn, kan het interessant zijn om meerdere vestigingen aan te maken. Wil je de inzage liever centraal organiseren, dan heb je deze optie niet nodig.

Beheerder

De persoon die het account heeft aangemaakt, is de beheerder. Alleen de beheerder kan vestigingen toevoegen, met opgave van (bedrijfs)naam en e-mailadres. Als de beheerder het bedrijf verlaat en het mailadres van de beheerder niet in gebruik blijft, dan kan hij of zij deze rol en bevoegdheden overdragen aan een vestigingsmanager. Die wordt vanaf dat moment beheerder. Er is altijd maar één beheerder.

Vestigingen

Je kunt een vestiging het beste aanduiden met de bedrijfsnaam van de vestiging en een afdeling met de naam van de afdeling. Je kunt hierbij het mailadres opgeven van de persoon die bevoegd is om inzage te hebben. In het systeem krijgt die persoon de aanduiding van vestigingsmanager.

Wat ziet de tandarts?

De tandarts die inzage geeft aan een organisatie, ziet altijd de bedrijfsnaam. Dat is het account van de beheerder. Daaronder ziet de tandarts  – in een submenu – de namen van de vestigingen en/of afdelingen als die zijn aangemaakt. Als een tandarts inzage verleent aan een vestiging of afdeling, dan kan alleen de vestigingsmanager het dossier van deze tandarts inzien. Een tandarts kan meerdere vestigingen aanvinken om aan meerdere vestigingen inzage te verlenen.