Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De correspondentie over aanvragen loopt helemaal via PE-online, zodat alle vragen en antwoorden overzichtelijk bij elkaar blijven. Dat is voor jou en voor het KRT overzichtelijker dan via e-mail. Door alle berichten via PE-online te versturen, kunnen we je altijd snel en doeltreffend helpen.

Bij het indienen van een aanvraag, verslag of jaarplan heb je de mogelijkheid om een vraag stellen via het veld “aanvullende informatie voor aanvraag”. Ook na het indienen van je aanvraag kun je vragen stellen. Dat doe je op de detailpagina van de aanvraag met de knop [Vraag/antwoord versturen].

Je komt op de detailpagina via [Cursusbeheer] en klikt op de aanvraag waarover je een vraag wilt stellen. Kies dan voor [Details aanvraag]. Als je naar beneden scrolt, zie je het kopje Vraag/antwoord. Alle vragen en antwoorden per aanvraag zijn hier zichtbaar. Met de knop [Vraag/antwoord versturen] kun je een nieuwe vraag stellen.

Berichten

Alle berichten die je via jouw account ontvangt, zie je via de knop [Berichten] rechtsboven in het scherm. Op het e-mailadres dat je hebt opgegeven, ontvang je een melding als je een bericht hebt. De inhoud van het bericht kun je alleen lezen nadat je hebt ingelogd. Vanuit een bericht kun je direct doorklikken naar het vraag/antwoordveld van de betreffende aanvraag.

Beveiliging en privacy

Om privacyredenen sturen we alleen een melding en geen inhoudelijk bericht per e-mail. Als je algemeen e-mailadres van de praktijk gebruikt, kunnen onbevoegden dus niet meelezen of handelingen verrichten zonder dat je daar weet van hebt. Op een bericht kun je ook alleen via PE-online antwoorden. Zo blijft jouw correspondentie overzichtelijk bij elkaar.