Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Als je een account hebt, kun je jouw activiteit invoeren en daarmee de toekenning van scholingspunten aanvragen. PE-online is een algemeen systeem dat veel verschillende beroepsgroepen gebruiken. In het systeem komen de termen ‘erkenning’ en ‘accreditatie’ beide voor. Ze betekenen hier hetzelfde.

Let op! Zorg dat je de criteria voor jouw activiteiten goed gelezen hebt. Daar wordt je aanvraag op beoordeeld.

Ga naar [Cursusbeheer] links bovenin in de menubalk en klik op [Accreditatieaanvraag indienen]. Je komt in het scherm ‘Wizard aanvraag accreditatie’. Voor een toelichting bij een veld klik je op het vraagteken [?]. Doorloop de wizard door alle velden in te vullen en vervolgens bovenin het scherm op de knop ‘volgende’ te klikken.

Let op! PE-online maakt gebruik van Pop-up vensters. Pas je browservoorkeuren aan als de wizard voor [Erkennen scholing] niet op je scherm verschijnt.

Cursusgegevens algemeen

De eerste pagina van de Wizard voor accreditatieaanvraag vul je als volgt in:

• Cursusnaam*: gebruik deze combinatie(s):

– Patiëntenenquête + product-/bedrijfsnaam

– Visitatie + product-/bedrijfsnaam

– Visiteur + product-/bedrijfsnaam

– Erkende stagebegeleiding + naam universiteit

– Intercollegiale casuïstiek + product-/bedrijfsnaam

– ICO-groep + regio-/plaatsnaam

– Coaching + product-/bedrijfsnaam

• Omschrijving en leerdoel(en)*: Beschrijf kort jouw product/dienst voor belangstellende tandartsen.

* = Deze informatie is openbaar in cursusagenda van het KRT.

Cursus details

Op de laatste pagina van de wizard voor accreditatie-aanvraag vul je de velden als volgt in:

• Soort activiteit: kies wat van toepassing is. Patiëntenenquête, Visitatie, Visiteur, en Erkende stagebegeleiding kunnen alleen aangevraagd worden door vooraf erkende aanbieders.

• Startdatum*: geef de startdatum van gewenste erkenning op.

• Gewenste periode erkenning: vul 1 jaar of 3 jaar in.

Intercollegiaal overleg: gratis, standaard 1 jaar. Visitatie en Visiteur: gratis voor verenigingen differentiaties. Erkende stagebegeleiding: gratis, alleen voor universiteiten. Voor de overige activiteiten geldt het standaardtarief voor opleiders.

• Publicatie in openbare scholingsagenda: vul in wat gewenst is. We adviseren geen publicatie voor Visiteurs en Erkende stagebegeleiding.

• Folder: upload indien gewenst.

• Informatie voor aanvraag: verstrek informatie en bijlagen die aantonen dat de activiteit voldoet aan de criteria. Lees het scholingsreglement voor details.

– Intercollegiaal overleg: jaarplan met gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur + onderwerpen

– Intercollegiale casuïstiek: werkwijze organisatie, casus, bespreking + gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur

– Patiëntenenquête: werkwijze + vragenlijst + rapportage incl. reflectie en plan van aanpak + deelnamebewijs + gemeten tijdsbesteding behandelaar

– Visitatie: werkwijze + vragenlijst + rapportage + deelnamebewijs + gemeten tijdsbesteding gevisiteerde

– Visiteur: werkwijze methodische aanpak + gemeten tijdsbesteding visiteur

– Erkende stagebegeleiding: werkwijze accreditatie opleidingspraktijk en reflectie door stagebegeleider + deelnamebewijs + meetmethode tijdsbesteding

– Coaching: werkwijze incl. doel + bewijs erkende coach (NOBCO (EQA, EIA), ICF, LVSC, Noloc, StiR) + gemeten tijdsbesteding

• Bijlage(n) voor aanvraag: upload relevante documentatie voor de beoordeling van je aanvraag.

• URL om aan te melden: invullen indien gewenst.

• Competenties*: 100% Professionaliteit.

• Kenmerken cursuscatalogus*: tandheelkunde algemeen en/of praktijkorganisatie + eventuele andere Deelgebieden.

Beoordeling

• Nadat je op ‘Verstuur’ hebt geklikt, ontvangt het KRT je aanvraag. Aan de hand van de actuele criteria beoordelen we de informatie en documenten. Als de aanvraag voldoet, dan kennen we je activiteit(en) KRT-punten toe volgens het scholingsreglement. Ontbreekt er informatie, dan sturen we je aanvraag terug. Je kunt in dat geval de aanvraag bijwerken en opnieuw versturen.