Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
BSL_E-learning_Autotransplantatie; een natuurlijke vervanging van tanden en kiezen?
€64,95
|
e-learning
|
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Restauratieve tandheelkunde
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Na het volgen van de e-learning weet de tandarts:

  • dat bij een indicatie voor vervanging van gebitselementen door onder andere trauma of agenesie, maar ook bij bijvoorbeeld geïmpacteerde gebitselementen de mogelijkheid tot autotransplantie bestaat.
  • wat de voordelen zijn van autotransplantatie.
  • wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle autotransplantatie.
  • welk interdisciplinair behandelteam nodig is voor het succesvol uitvoeren van een autotransplantatie.
  • wat de taak is van iedere teamlid: orthodontist, parodontoloog/chirurg, endodontoloog en restauratief tandarts.
  • hoe het complete behandeltraject van autotransplantatie na een trauma er globaal uitziet, van voorbehandeling, de transplantatie tot orthodontisch en prothetisch vervolg.

Docenten/sprekers

Programma

De gehele e-learning beslaat 3 uur doorlooptijd.

Gemiddelde tijdsbesteding:
2 uur leeswerk lesstof,
30 min. beeldmateriaal (foto's, video's),
20 min. beantwoorden oefenvragen,
10 min. beantwoorden eindtoetsvragen.