Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

1
BSL Tongziekten
€60
|
e-learning
|
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Deze cursus wordt ook gegeven:
Algemene scholing| Kaakchirurgie en mondziekten| Mondhygiëne| Tandheelkunde algemeen
Kennis en wetenschap|Professionaliteit

Leerdoelen

Na het afronden van deze cursus:

  • voelt u zich (weer) thuis in het herkennen en eventueel controleren van patiënten met gangbare tongafwijkingen;
  • bent u in voorkomende gevallen in staat de patiënt tijdig en adequaat te verwijzen naar (meestal) de MKA-chirurg;
  • bent u in staat om de patiënt adequaat over zijn tongafwijking te informeren, al of niet aan de hand van reeds beschikbaar patiënteninformatiemateriaal.

Docenten/sprekers

Programma

Ontwikkelingsstoornissen - 30 mins
Verworven afwijkingen van de tong - 30 mins
Mondafwijkingen die ook op de tong kunnen voorkomen - 30 mins
Tongafwijkingen bij onderliggende systemische aandoeningen - 10 mins
Tong- en mondbranden - 10 mins
Eindtoets - 10 mins