Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

BSL Kaakchirurgie bij kinderen en adolescenten
€60
|
e-learning
|
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Deze cursus wordt ook gegeven:
Kaakchirurgie en mondziekten
Kennis en wetenschap|Professionaliteit

In deze cursus is er aandacht voor ontwikkelingsstoornissen zoals van het bovenlipbandje en het tongbandje, maar ook voor doorbraakstoornissen en overtallige gebitselementen. Daarnaast worden ontstekingen, gebitstrauma en autotransplantaties besproken.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze cursus:

  • herkent u ontwikkelingsstoornissen die voorkomen in het gebit van kinderen en adolescenten;
  • bent u op de hoogte van de verdere diagnostiek van deze ontwikkelingsstoornissen;
  • kunt u in overleg en op goede gronden beslissen te verwijzen of af te wachten;
  • kent u de oorzaak van dentogene ontstekingen uitgaande van het melkgebit en het blijvende gebit;
  • weet u hoe u (vrijwel) alle vormen van gebitsletsel in het melk-, wissel- en blijvende gebit kunt diagnosticeren en zelf kunt behandelen;
  • weet u wat de mogelijkheden van autotransplantatie zijn t.a.v. een tandboogdefect en een zwakke M1.

Docenten/sprekers

Programma

Ontwikkelingsstoornissen - 1 uur
Dentogene onstekingen - 15 minuten
Gebitstrauma - 15 minuten
Autotransplantaties - 15 minuten
Eindtoets - 10 minuten