Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
1
CME-Online Duurzame occlusieopbouw
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Restauratieve tandheelkunde
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Ook al hebben onze cliënten vaak nergens last van, dit betekent niet dat er geen risico’s bestaan op symptomen die de duurzaamheid van de dentitie verkorten. Het is zinvol om een gestructureerde risicoanalyse door te voeren en op het juiste moment preventieve stappen in te leiden om onnodige symptomen te voorkomen. Hierbij wordt binnen de reconstructieve tandheelkunde gestreefd naar een wederzijdse occlusale bescherming door front- hoektandgeleiding en een goede interdigitatie in de zijdelingse delen.

De terechte vraag wordt regelmatig gesteld of deze occlusale verhoudingen wel daadwerkelijk nodig zijn om een duurzame situatie te handhaven of te bereiken. Tijdens deze cursus zal uitgebreid stil worden gestaan bij de factoren die bepalen wanneer het wel zinvol is om aan deze voorwaarden te voldoen en wanneer ervan kan worden afgeweken. Daarnaast worden een gestructureerde planning en behandelingsstappen voorgesteld, die helpen om risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus weet u:

  • welke stappen u kunt ondernemen om de etiologie van verschillende intraorale symptomen te achterhalen
  • hoe een gestructureerde aanpak helpt in het opstellen van een behandelplan
  • welke consequenties kunnen ontstaan indien geen wederzijdse occlusale bescherming aanwezig is
  • hoe het aanvankelijk ongunstige krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Wat ging er mis?
De oplossing
Filosofie
Risicoanalyse
Behandeling
Afsluiting