Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

2
CME-Online Dentale ergonomie: comfortabel werken in de praktijk
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Algemene scholing| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Kennis en wetenschap|Professionaliteit

Fysieke klachten komen binnen de tandheelkunde zeer veel voor. Zo'n 64-93% van de mondzorgprofessionals heeft musculoskeletale klachten. Het is voor tandartsen zelfs de meest voorkomende reden om vervroegd te stoppen met werken. Als je je werk doet met pijn, gaat dit ten koste van je energie, je welzijn én de kwaliteit. Er is echter vaak veel aan te doen, maar je moet wel weten hoe. En bij voorkeur voordat je klachten krijgt. Om gezonder te gaan werken moet er gekeken worden naar de werkorganisatie, de werktechniek en -houding. Daarnaast zijn er soms hulpmiddelen nodig. Om dit allemaal op elkaar af te stemmen, moet je precies weten wat je doet. 

In deze cursus worden allereerst de meest voorkomende klachten besproken, met de betreffende risicofactoren. Vervolgens wordt de cursist op een praktische manier stap voor stap begeleid naar het innemen van een gezonde werkhouding en het werken met een goede werktechniek. Dit wordt door de hele training ondersteund met beeldmateriaal. Aan het einde van de module krijgt de cursist kort (onafhankelijk) advies over de zin en onzin van diverse hulpmiddelen.

Leerdoelen:

Na het doen van deze cursus:

  • Heb ik basiskennis van veel voorkomende klachten bij mondzorgverleners
  • Ben ik me bewust van mijn werkhouding en – techniek
  • Kan ik ongunstig houdings- en bewegingsgedrag bij mezelf herkennen
  • Heb ik concrete informatie en kennis waarmee ik kan starten met werken in een gunstige houding en met goede techniek
  • Weet ik over de voor- en nadelen van diverse hulpmiddelen en accessoires en heb ik handvatten die ik kan gebruiken bij aankoop

Docenten/sprekers

Programma

Introductie
Meest voorkomende klachten
Het verbeteren van de werkhouding en werktechniek
Basisvoorwaarden voor een goede praktijkinrichting
Bronnen
Afsluiting