Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

1
CME-Online Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Pedodontologie (kindertandheelkunde)
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

In april 2012 verscheen de Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen. De Richtlijn is geschreven door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de NMT, de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK), verschillende opleidingen voor tandheelkunde en mondzorgkunde en ander belanghebbende organisaties.

Deze cursus loodst u door die richtlijn heen, verduidelijkt de in de richtlijn behandelde onderwerpen, en test met behulp van vragen uw kennis en begrip van de richtlijn. De cursus geeft een samenvatting van richtlijntekst. De aanbevelingen van de Richtlijn zijn steeds in kaders weergegeven. 

Aan het eind van deze cursus is de zorgverlener in staat om:

  • een adequaat mondonderzoek uit te voeren en diagnostiek te bedrijven bij kinderen in de dagelijkse praktijk,
  • op basis van dit onderzoek diagnoses te stellen met betrekking tot de individuele mondgezondheid bij kinderen,
  • richtlijnconform behandelindicaties te stellen alsmede diverse strategieën in de algemene praktijk toe te passen,
  • binnen de kaders van de algemene praktijk een adequate en richtlijnconforme zorgplanning te voeren, die individueel en ‘op maat’ gericht wordt op elk afzonderlijk kind.

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Over de Richtlijn
Diagnostiek
Het voorkómen van cariës
De behandeling van cariës
Afsluiting