Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
NTVT e-learning Antitrombotica
€60
|
e-learning
|
Prelum Uitgevers
5.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
Prelum Uitgevers
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Kaakchirurgie en mondziekten| Medisch algemeen| Mondhygiëne| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Kennis en wetenschap

Het NTVT is onafhankelijk, onderzoekend en onderscheidend. Het biedt de wetenschappelijke basis en vakinhoudelijke nascholing voor het optimaal en evidence based werken als tandarts of mondhygiënist. De meest recente wetenschappelijke inzichten worden door artikelen, DentTalk webinars, e-learnings en podcasts geduid en vertaald naar de dagelijkse praktijk. Daarmee is het NTVT een onmisbare informatiebron voor elke tandarts of mondhygiënist. De betrouwbaarheid wordt gerealiseerd door een systeem van peer review zoals dat ook wordt toegepast bij internationaal wetenschappelijke tijdschriften zoals Science en Nature. Het NTVT is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk.

Het NTVT is een platform (zowel digitaal als via het tijdschrift) met wetenschappelijk betrouwbare en relevante informatie. In deze eerste door NTVT ontwikkelde Masterclass wordt het onderwerp Antitrombotica behandeld. In de eerste module wordt de basiskennis over dit onderwerp opgefrist en wordt de nieuwe KIMO-richtlijn Antitrombotica geïntroduceerd. In de tweede module wordt de paradigmawisseling behandeld die de nieuwe richtlijn inhoudt. In module 3 ligt de focus op de toepassing van de nieuwe richtlijn in de mondzorgpraktijk.

Ingangsniveau van deze nascholing: een voltooide opleiding Tandheelkunde of Mondzorgkunde.

Leerdoelen module 1

  • Je kent de fasen van de normale bloedstolling.
  • Je kent de wijze waarop trombose plaatsvindt, de oorzaken en gevolgen.
  • Je kent de 4 groepen antitrombotica met hun aangrijpingspunt en werkingsmechanisme.

Leerdoelen module 2

  • Je kunt het risico van nabloeding inschatten en een afweging maken van het risico op nabloeding en het risico op trombose.
  • Je kent de bloedingsrisico verhogende factoren bij het gebruik van antitrombotica.
  • Je kent het NSAID-beleid bij het gebruik van antitrombotica.

Leerdoelen module 3

  • Je weet de richtlijn ‘Antitrombotica in de mondzorgpraktijk’ op de juiste wijze toe te passen.
  • Je weet de patiënt op de juiste wijze te informeren over het al dan niet gebruiken van antitrombotica (informed consent) en postoperatieve instructies.

Docenten/sprekers

Programma

Deze NTVT e-learningreeks bestaat uit drie modules, die afzonderlijk te volgen en aan te schaffen zijn:
1. Normale bloedstolling, trombose en de werking van antitrombotica (tijdsbesteding 2 uur)
2. Paradigmawisseling rond antistollingsbeleid in de mondzorgpraktijk (tijdsbesteding 1,5 uur)
3. De nieuwe richtlijn 'Antistollingsbeleid in de mondzorg' toepassen (tijdsbesteding 1,5 uur)

Elk van deze e-learningmodules bestaat uit een afwisseling van teksten, video en audio (webinar- en podcastfragmenten), klinisch casusmateriaal, foto's, tekeningen, tabellen en externe bronnen. De e-learning start met een entreetoets en op verschillende momenten in de e-learning worden tussenvragen gesteld. Na afloop wordt een eindtoets afgenomen, die - indien minimaal 70% van de vragen goed is beantwoord - nascholingspunten oplevert.