Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

3
CME-Online Lokale anesthesie - praktijk
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Medisch algemeen| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Samenvatting:

In deze cursus, die een vervolg is op de Lokale anesthesie – basis gaan we dieper in op de functionele anatomie en de uitvoering van de lokale anesthesie. Zo gaan we onder andere in op de belangrijke zenuwen in het mondgebied voor wat betreft hun verloop en innervatie. Verder gaan we in op de verschillende priklocaties in het onder- en bovenkaakgebied.

De twee cursussen, Lokale anesthesie – basis en praktijk, dragen bij aan een stevige kennisbasis voor het handelen van de cursist. Zij beogen de cursist voldoende bagage mee te geven om het toedienen van lokale anesthesie tot een minder vervelende aangelegenheid voor de patiënt te maken.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunt u:

  • Afhankelijk van de locatie van de behandeling in de mond bepalen welke zenuw(en) verdoofd moet(en) worden
  • Bepalen wat voor een soort anesthesie er gegeven dient te worden (geleidings- en/of infiltratieanesthesie) en de juiste naaldsoort kiezen
  • Aan de hand van verschillende anatomische referentiepunten de priklocatie in de mond herkennen
  • Per priklocatie de correcte positie (behandelaar en patiënt) en benadering kiezen
  • Bij het geven van de lokale anesthesie de juiste instrumenten en anestheticum kiezen.

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
De bovenkaak
De onderkaak
Terugkerende vragen
Afsluiting