Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
3
CME-online lokale anesthesie - basis
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Medisch algemeen| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Het toedienen van lokale anesthesie is een van de meest voorkomende handelingen in de tandheelkunde. Hoewel de kans op bijwerkingen zeer gering is, kan het voor de patiënt een nare ervaring zijn. De belasting voor de patiënt is echter sterk te reduceren als de lokale anesthesie op een competente manier en met vertrouwen wordt toegediend.

De Wet BIG vormt het juridische kader voor het toedienen van lokale anesthesie door tandartsen en mondhygiënisten. Zowel de tandarts als de mondhygiënist behoren hiermee tot de doelgroep van de cursussen Lokale anesthesie – basis en praktijk.

In deze cursus gaan we in op de werkingsmechanismen en samenstelling van lokale anesthetica, de sterkte van het analgetisch effect, inwerkingstijd en werkingsduur, de farmacokinetiek, contra-indicaties, bijwerkingen en allergische reacties.

In Lokale anesthesie – praktijk gaan we verder in op functionele anatomie en de uitvoering van de lokale anesthesie.

De twee cursussen samen bieden een stevige kennisbasis voor het handelen van de cursist. Zij beogen de cursist voldoende bagage mee te geven om het toedienen van lokale anesthesie tot een minder vervelende aangelegenheid voor de patiënt te maken.

Update 2022: In de vernieuwde versie van deze cursus zijn de hoofdzaken m.b.t. anesthesie verder verduidelijkt in een samenvattingsvideo.

Leerdoelen 
De cursist:

  • is op de hoogte van werkingsmechanisme, samenstelling, effectiviteit en farmacodynamiek van lokale anesthetica
  • is bekend met contra-indicaties, bijwerkingen en allergische reacties
  • heeft kennis van de instrumenten waarmee lokale anesthesie wordt toegediend, van de relevante anatomie en van de verschillende technieken
  • is bekend met de complicaties van lokale anesthesie

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Lokale anesthetica
Farmacokinetiek, indicaties en contra-indicaties
Instrumentarium, toedieningsvormen, principes
Indeling
Bij acute ontstekingen
Lokale complicaties
Overige complicaties
Samenvatting
Nogmaals de casus
Afsluiting

Beoordelingen

3
updaten is goed