Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

4
Kennistoets Richtlijn Infectiepreventie
€0
|
e-learning
|
KNMT - kennistoetsen
1.0 uur / punten
Algemeen
KNMT - kennistoetsen
Deze cursus wordt ook gegeven:
Praktijkorganisatie| Tandheelkunde algemeen
Kennis en wetenschap|Professionaliteit

De kennistoets is gebaseerd op de inhoud van de herziene Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken uit 2016. Deze richtlijn bevat aanbevelingen voor tandartsen en praktijkmedewerkers. De richtlijn is herzien door een groep van deskundigen. De richtlijn heeft een algemeen karakter en kan daarom niet zonder meer worden toegepast. Zij moet door de gebruiker beoordeeld worden en zonodig aangepast aan de lokale omstandigheden. Er is dus een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de toepassing van de herziene richtlijn.

De kennistoets omvat 40 meerkeuze vragen, daarnaast word er per vraag een uitgebreide toelichting gegeven mét bijbehorende literatuur.

Aan de hand van de toets kunt u uw kennis toetsen over wat er in de WIP-richtlijn Infectiepreventie staat. 

Docenten/sprekers

Programma

40 vragen over de richtlijn infectiepreventie