Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

2
Digitale kennistoets Patiëntendossier
€0
|
e-learning
|
KNMT - kennistoetsen
1.0 uur / punten
Algemeen
KNMT - kennistoetsen
Deze cursus wordt ook gegeven:
Praktijkorganisatie
Organisatie|Professionaliteit

De digitale kennistoets Patiëntendossier

De kennistoets geriatrische tandheelkunde is een online zelfbeoordelinginstrument waarmee u uw kennis over de richtlijn Patiëntendossier (nieuwe richtlijn van mei 2019) kunt toetsen.
De toets is ontwikkeld door drs. Theo Goedendorp en mw. Barbara Ponsteen (onderwijskundige) onder de eindredactie van de NMT.
In deze toets worden 40 vragen gesteld over de richtlijnn patiëntendossier. Voorafgaand aan de toets leest de deelnemer de richtlijn door. Ook een link naar de samenvatting en andere tools voor de richtlijn zijn gegeven. Op elke vraag wordt een uitgebreide terugkoppeling gegeven. De vragen gaan met name over de nieuwe aspecten van de richtlijn namelijk AVG, rechten van de patiënt, de verplichte en niet-verplichte onderdelen in het patiëntendossier en het zorgplan.

Docenten/sprekers

Programma

40 vragen over de richtlijn patiëntendossier