Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online Mondafwijkingen
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Kaakchirurgie en mondziekten
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

In deze cursus worden verschillende mondafwijkingen behandeld. Aan bod komen allereerst ulceraties zoals aften. Daarna worden de witte en witrode afwijkingen met hun verschillende oorzaken en verschijningsvormen besproken, zoals orale candidose, linea alba en lichen planus. We vervolgen de cursus met de pigmentaties, zwellingen, tongafwijkingen, inclusief tong- en mondbranden. en sluiten af met mondkanker, in het bijzonder het plaveiselcelcarcinoom.
Uiteraard zijn de verschillende aandoeningen in beeld gebracht. U komt alles te weten over de mogelijke oorzaken en hoe u de  diagnose kunt stellen.
Verder komt aan de orde hoe, naar wie en wanneer u uw patiënt moet verwijzen.

Na het volgen van deze cursus: 

  • herkent u de vaak en minder vaak voorkomende ziektebeelden van het mondslijmvlies en de weke delen van de mond
  • u kent de mogelijke oorzaak van de aandoeningen
  • u weet hoe u de diagnose kunt stellen
  • u weet welke afwijkingen elders in het lichaam tot uiting kunnen komen in de mond
  • u weet wanneer, hoe en naar wie u moet verwijzen
  • weet u op welke wijze de patiënt en de collega naar wie wordt verwezen, worden geïnformeerd.

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Ulceraties
Witte en wit-rode afwijkingen
Pigmentaties
Zwellingen
Afwijkingen van de tong
Carcinomen
Literatuur
Afsluiting