Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Kennistoets NT-Dentz
|
e-learning
|
KNMT - kennistoetsen
8.0 uur / punten
Algemeen
KNMT - kennistoetsen
Deze cursus wordt ook gegeven:
Praktijkorganisatie| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Kennis en wetenschap|Organisatie

De Kennistoets Nederlands Tandartsenblad-Dentz (NT-Dentz) wordt elk jaar 8 keer afgenomen. De kennistoets draagt bij aan de kennisontwikkeling van de beroepsgroep.

Per toets worden twaalf vragen gesteld over meerdere artikelen en/of video's in de betreffende editie van het NT-Dentz. Dit kunnen meerdere artikelen en rubrieken zijn, waaronder: achtergrond- en praktijkartikelen en rubrieken. De vragen moeten online worden beantwoord via de kennistoetsen-pagina op de KNMT-site. Het gaat om multiple choice vragen. Het doorlopen van de Kennistoets levert per toets 1 KRT-punt op.

Docenten/sprekers

Programma

Aan elke NT/Dentz-uitgave in 2023 is er een kennistoets gekoppeld.