Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

DentTalk webinar on demand: Duurzaam restaureren: zo maak je goed gefundeerde keuzes in de praktijk (ontwikkeld door NTVT)
€60
|
e-learning
|
Prelum Uitgevers
1.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
Prelum Uitgevers
Deze cursus wordt ook gegeven:
Gnathologie| Restauratieve tandheelkunde| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

‘Hoe lang gaat het mee?’ Een vraag die dagelijks in de algemene praktijk aan de orde komt wanneer restauratief ingrijpen nodig is. Maar welke strategieën hanteer je om op deze vraag antwoord te geven? Behalve eigen klinische ervaring is kennis van de literatuur van belang om je patiënt goed te kunnen voorlichten. In deze DentTalk webinar on demand wordt stilgestaan bij de diverse restauratieve opties die we aan de patiënt kunnen aanbieden en de overlevingskansen ervan volgens de literatuur.

Hoe moet je onderzoeksresultaten interpreteren en nog belangrijker, hoe vertaal je deze naar de algemene praktijk? Daarnaast is er aandacht voor indicatiestelling en in het bijzonder het schemergebied hiervan. Wanneer kies je voor behoud en wanneer voor afbouw? Er worden handvatten gegeven om de tandarts-algemeen practicus te helpen bij deze keuze. Aan de hand van casuïstiek worden verschillende behandelkeuzes en -overwegingen besproken.

Leerdoelen

In deze DentTalk webinar on demand leer je:

  • Drie manieren om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe lang gaat het mee?’
  • Overlevingskansen van verschillende restauratieve behandelopties
  • De factoren die bepalend zijn bij de overleving van het restauratieve werk

Docenten/sprekers

Programma

DentTalk webinar on demand: Duurzaam restaureren: zo maak je goed gefundeerde keuzes in de praktijk
(ontwikkeld door NTVT)

‘Hoe lang gaat het mee?’ Een vraag die dagelijks in de algemene praktijk aan de orde komt wanneer restauratief ingrijpen nodig is. Maar welke strategieën hanteer je om op deze vraag antwoord te geven? Behalve eigen klinische ervaring is kennis van de literatuur van belang om je patiënt goed te kunnen voorlichten. In deze DentTalk webinar on demand wordt stilgestaan bij de diverse restauratieve opties die we aan de patiënt kunnen aanbieden en de overlevingskansen ervan volgens de literatuur.

Hoe moet je onderzoeksresultaten interpreteren en nog belangrijker, hoe vertaal je deze naar de algemene praktijk? Daarnaast is er aandacht voor indicatiestelling en in het bijzonder het schemergebied hiervan. Wanneer kies je voor behoud en wanneer voor afbouw? Er worden handvatten gegeven om de tandarts-algemeen practicus te helpen bij deze keuze. Aan de hand van casuïstiek worden verschillende behandelkeuzes en -overwegingen besproken.

Onderwerpen

Overlevingscurves en -kansen

• De theorie van duurzaam restaureren
• Directe composietrestauraties
• Partiële indirecte restauraties

Voorspelbaar herstel op gebitselementniveau in de praktijk

• Dit zijn de risicofactoren in de praktijk
• Keuzes maken in het schemergebied van de indicatiestelling
• Zo maak je een goede inschatting van de prognose

Casuïstiek