Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
DentTalk webinar on demand: Orthodontie met clear aligners anno 2022 (ontwikkeld door NTVT)
€60
|
e-learning
|
Prelum Uitgevers
1.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
Prelum Uitgevers
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Mondhygiëne| Orthodontie| Restauratieve tandheelkunde| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De afgelopen 20 jaar is er veel veranderd in de keuze van orthodontische behandelingsmethoden. Had vroeger het behandelen met vaste apparatuur (brackets) sterk de overhand, is dat nu steeds minder het geval. De vraag naar orthodontie is de laatste jaren gestegen, waarbij steeds meer volwassenen een orthodontische behandeling ondergaan. De eisen over (on)zichtbaarheid en comfort worden ook daardoor steeds groter. Naast zogenoemde linguale vaste apparatuur neemt de behandeling met clear aligners een grote vlucht.

Aligner-behandelingen gaan in alle gevallen gepaard met digitale technieken, zowel in de fase van afdrukken als in de behandelplanning, waarbij in sommige gevallen al een eerste aanzet is gegeven van de toepassing van artificiële intelligentie.
In deze DentTalk webinar on demand is uitgebreid aandacht voor orthodontie met clear aligners en overwegingen om wel of juist niet voor deze methode te kiezen.

Leerdoelen

In deze DentTalk webinar leer je:

  • wat de indicatie is voor toepassen van clear aligners.
  • de behandelingsplanning (en de grenzen) van clear aligners.
  • welke begeleidende maatregelen nodig zijn bij de behandeling met clear aligners.

Docenten/sprekers

Programma

Webinar: Orthodontie met clear aligners anno 2022
(DentTalk webinar ontwikkeld door NTVT), dinsdag 8 maart 2022, 20.15-21.15 uur

De afgelopen 20 jaar is er veel veranderd in de keuze van orthodontische behandelingsmethoden. Had vroeger het behandelen met vaste apparatuur (brackets) sterk de overhand, is dat nu steeds minder het geval. De vraag naar orthodontie is de laatste jaren gestegen, waarbij steeds meer volwassenen een orthodontische behandeling ondergaan. De eisen over (on)zichtbaarheid en comfort worden ook daardoor steeds groter. Naast zogenoemde linguale vaste apparatuur neemt de behandeling met clear aligners een grote vlucht.

Aligner-behandelingen gaan in alle gevallen gepaard met digitale technieken, zowel in de fase van afdrukken als in de behandelplanning, waarbij in sommige gevallen al een eerste aanzet is gegeven van de toepassing van artificiële intelligentie.

Meld je aan, kijk, luister, doe mee en stel je vragen live tijdens de DentTalk webinar van 8 maart aanstaande.

Tijdens de webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de docent via de Q(uestion) & A(nswer)-functie in het webinarprogramma. 

Onderwerpen

Alignersystemen anno 2022
• Dit zijn de meest recente ontwikkelingen
• Zijn er verschillen in uitkomst tussen de systemen?

Nieuwste inzichten
• Zelf de behandelingsplanning uitvoeren
• Zijn er grenzen aan de behandeling met aligners?

Begeleidende maatregelen
• Inter Proximal Reduction
• Alles over attachments en de bevestiging daarvan