Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
CME-Online - Tijdelijke voorzieningen en implantologie
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Implantologie| Prothetische tandheelkunde| Restauratieve tandheelkunde
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Bij implantologie in partieel dentate gevallen, worden implantaten gebruikt om een verloren gegaan of ontbrekend element te vervangen. De reden dat mensen kiezen voor een implantaat is veelal omdat ze het niet wenselijk vinden om zonder het betreffende element door het leven te moeten gaan. Om dezelfde reden is het voor te stellen dat het niet prettig is om tijdens een eventueel langdurig implantologie traject zonder dit element te moeten functioneren.

Als tandarts-implantoloog met een verwijspraktijk voor implantologie en restauratieve tandheelkunde, merkt de docent vaak op dat mensen opzien tegen deze fase of er tenminste de meeste vragen over hebben. Mensen zijn in de regel bang om in hun woorden “voor paal” te lopen. Ze willen dus het liefst dat alle geplande behandelingen worden uitgevoerd zonder dat ze daarbij een bepaalde periode met een hiaat in hun mond zitten. Omdat het doel van goede zorg verlenen niet alleen het eindresultaat is, maar omdat ook de route daar naartoe van belang is, worden in deze cursus het belang en de verschillende opties van de tijdelijke voorzieningen rond een implantaatbehandeling besproken. 

Een goede tijdelijke voorziening draagt in grote mate bij aan het bereikte eindresultaat (door bijvoorbeeld de weke delen te ondersteunen) en ervaring leert dat het voor de patiënt in belangrijke mate invloed kan hebben op hoe comfortabel een dergelijk behandeltraject wordt ervaren.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • weet uw wat de verschillende keuzes voor 'timing of implant placement' zijn
  • heeft u inzicht in de voor- en nadelen van uitneembare tijdelijk voorzieningen
  • kunt u de afweging maken of en wanneer een etsbrug geïndiceerd is en welke materialen daartoe beschikbaar zijn
  • heeft u kennis van CAD/CAM gefreesde (PMMA) tijdelijke voorzieningen
  • weet u wat de basisprincipes van een goede tijdelijke kroon op implantaten zijn
     

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Behandelfasen implantologie
Tijdelijke voorzieningen
Tijdelijke implantaatkronen
Tijdelijke abutments
Casus – van tijdelijk naar definitief