Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Infectiepreventie I: Besmettingsbronnen en maatregelen
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.5 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Praktijkorganisatie
Organisatie

Deze cursus bestaat uit drie delen, welke u helpen de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (KNMT 2016) te kunnen doorgronden en te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. 

Aan de hand van de Richtlijn wordt de praktische uitvoering binnen de tandheelkunde toegelicht. Hiervoor wordt in tekst en beeld een groot aantal verschillende praktijksituaties getoond. Mondzorgverleners kunnen zich op grond hiervan een beeld vormen van de mogelijkheden en soms onmogelijkheden van de eigen praktijkinrichting en bedrijfsvoering. Tevens kunnen ze zich zodoende een oordeel vormen over het huidige kwaliteitsniveau van de praktijkhygiëne in hun praktijk, en wordt zicht verkregen op eventueel te ondernemen stappen op weg naar verbetering van de infectiepreventie.

Deel 1 van deze serie begint met de basis van infectiepreventie. De besmettingsbronnen en de te nemen maatregelen voor infectiepreventie worden besproken en het reconditioneren wordt hier geïntroduceerd.

In deze serie van cursussen komen niet álle onderdelen van de Richtlijn aan de orde: Immunisatie (Richtlijn hfd. 5) en Accidenteel bloedcontact (Richtlijn hfd. 6) bijvoorbeeld worden niet behandeld. De cursussen zijn gericht op het zo veel mogelijk geven van praktische tips over hoe de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken in de praktijk van alledag te implementeren. 

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de principes van de Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken
  • weet u hoe de Richtlijn vertaald kan worden naar de praktijk
  • kunt u de eigen praktijkvoering beoordelen met de Richtlijn als meetlat
  • kunt u knelpunten in uw praktijk op het gebied van infectiepreventie herkennen
  • weet u verschillende oplossingen voor gebleken onvolkomenheden

Docenten/sprekers

Programma

Welkom
Inleiding
Bronnen van besmetting
Beschermingsmaatregelen
Reconditioneren
Sleeves en disposables
Afsluiting