Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

vr 27
sep '24
1
Logopedie en Tandheelkunde OMFT
€555
|
Madrid
|
Logopedie en Tandheelkunde
16.0 uur / punten
Algemeen
Logopedie en Tandheelkunde
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 27 september 2024
do 10 oktober 2024
do 21 november 2024
do 12 december 2024
Algemene scholing| Preventie
Vakinhoudelijk handelen|Samenwerking

Beschrijving van de cursus:
In deze tijd, waarin het logopedisch handelen inzichtelijk gemaakt en de effectiviteit van behandelingen aangetoond dient te worden, biedt de oromyofunctionele therapie uitkomst. Zo leert u in deze cursus onder andere werken met objectieve meetinstrumenten als de Force scale (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon), IOPI en het measuring station 430 (lip-, tong- en kauwspiermetingen)

Komend vanuit de school van Garliner hebben beide docenten een op ruime ervaring gebaseerde wijze van oro-myofunctionele therapie ontwikkeld, die uitstekend bruikbaar is in de logopedische praktijk. Op didactisch verantwoorde wijze laten de docenten de samenhang zien tussen logopedie, oro-myofunctionele therapie, tandheelkunde in het algemeen en orthodontie in het bijzonder.

De volgende onderdelen komen aan de orde:
· Algemene toelichting betreffende de anatomie en fysiologie van het oro-faciale complex.
· Relatie logopedie, tandheelkunde, orthodontie, gnathologie, CMD en het belang van deze kennis i.v.m. de diagnostiek en therapie van oro-myogene disfuncties.
· Indeling oro-myogene disfuncties.
· Praktisch werken met de Force scale, het measuring station 430, IOPI en de Payne techniek.
· Alle logopedische oefeningen die gebruikt worden bij oro-myofunctionele therapie.
· Uitgebreide casuïstiek.
· Het gezamenlijk afnemen van anamnese, stellen van diagnose en opstellen van behandelplan bij (bij voorkeur) eigen cliënten van cursisten.

De oro-myofunctionele therapie is niet een op zichzelf staande therapievorm. Zeker in de relatie tot orthodontie zijn oro-myofunctionele therapie, logopedie en tandheelkunde nauw met elkaar verweven. In deze tijd, waarin hoe langer hoe meer eisen gesteld worden aan effectiviteit van behandelingen kan de oro-myofunctionele therapie uitkomst bieden teneinde orthodontische behandeltijd te verkorten dan wel relaps te voorkomen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de wijze van behandeling daarvan door de logopedist.

Leerdoelen:
De cursist is in staat:
Planmatig te werken met oro-myofunctionele therapie.
Te werken met de lipsterktemeter en Payne techniek en daar conclusies uit te trekken, mede m.b.t. doelgerichtheid en effectiviteit van de oro-myofunctionele therapie.
Dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde en orthodontie, in algemene zin.

 

Docenten/sprekers

Dhr. P.Helderop

Programma

Het betreft een 2 daagse (fysieke) cursus de eerste cursusdag is 16 maart 2023 en de tweede cursusdag is 17 maart 2023