Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Splinttherapie
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Gnathologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Een occlusale stabilisatieopbeetplaat - ofwel een splint - wordt in de praktijk vaak toegepast als bescherming tegen de gevolgen van bruxisme. Maar er zijn ook andere goede redenen om een splint te indiceren, zoals bijvoorbeeld ondersteunend in het behandelen van een tendomyalgie. Een belangrijk voordeel van een splint is dat het een eenvoudige en relatief goedkope manier is om gebitselementen te beschermen tegen de gevolgen van overbelasting. Helaas wordt het vervaardigen van een goede splint door veel collegae als lastig ervaren. Vaak worden problemen het de occlusie op de splint of het helemaal niet passen van de splint genoemd. Toch is het maken van een splint die in e´e´n keer past en die zonder (of met minimale correctie) geplaatst kan worden, niet eens echt moeilijk. 

In deze cursus leert u hoe u een goed passende splint maakt en wat de indicaties zijn voor splinttherapie. Ook wordt stilgestaan bij de beschikbare wetenschappelijke literatuur over splinttherapie.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • benoemen wat de indicaties zijn voor splinttherapie
  • uitleggen wat de wetenschappelijke inzichten zijn rondom splinttherapie
  • benoemen hoe een splint in de praktijk gemaakt wordt
  • uitleggen hoe u een constructiebeet maakt

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Indicaties voor een splint
Vervaardigen van een splint
Constructiebeet en leaf gauge
Nieuwe ontwikkelingen
Afsluiting