Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Rechten en regels rondom arbeidsovereenkomsten
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.5 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Praktijkorganisatie
Organisatie

Als tandarts/mondhygiënist heeft u zonder meer te maken met personeel. U heeft een aantal assistentes in dienst en misschien ook wel één of meerdere tandartsen/mondhygiënisten of ander personeel. De relatie met uw medewerkers wordt gereguleerd door de wet en door de toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen. U zult regelmatig met deze regels te maken krijgen. Het is dan ook belangrijk om hier het nodige vanaf te weten. Binnen de grenzen van de regels kunt u dan tot zo goed mogelijke afspraken met uw medewerkers proberen te komen en kunt u daar waar mogelijk problemen voorkomen. Daarnaast is de kans groot dat u ergens in uw loopbaan als tandarts/mondhygiënist te maken krijgt met een ontslagkwestie.

Leerdoelen:

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u vertrouwd met de wettelijke regels, de WAB en de arbeidsvoorwaardenregelingen die de arbeidsverhouding met uw medewerkers (kunnen) regelen. (verschil tussen de genoemde regelingen in de gehele cursus terug laten komen)
    • Wet
    • KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling
  • kunt u indien relevant een tijdelijk contract afsluiten met oog op de ketenregeling en de regeling rondom de aanzegvergoeding
  • kunt u de verschillende vormen van flexibele arbeid onderscheiden en de bijbehorende regels en voor- en nadelen benoemen
  • kunt u de regels en eisen van proeftijdbedingen, discriminatieverboden en concurrentiebedingen in acht houden
  • bent u op de hoogte van de studiekostenbedingen, alle vakantie- en verlofsoorten en het ontslagstelsel
  • weet u hoe u om moet gaan met arbeidsongeschikte werknemers

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Regelingen in relatie tot het personeel
Opzegbeding in de arbeidsovereenkomst
De ketenregeling
Flexibele arbeidsvormen
De ijzeren proeftijd
Het concurrentie- en relatiebeding
Studiekostenovereenkomst
Vakantiedagen en andere verlofrechten
De arbeidsongeschikte werknemer
Na 104 weken
Het ontslagrecht
Ontslagvergoedingen
Afsluiting