Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Wat u móét weten over de AVG
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.5 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Algemene scholing| Praktijkorganisatie
Organisatie|Professionaliteit

Hoe verwerkt u de persoonsgegevens van uw patiënten? Bent u op de hoogte van de voorzieningen die hiervoor geïmplementeerd moeten worden in uw praktijk? En is het überhaupt úw rol om dit te regelen? Dit zijn allemaal vraagstukken waarmee u in aanraking kunt komen als u persoonsgegevens van uw patiënten verwerkt. De AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) geeft hiervoor een aantal regels en voorwaarden waaraan uw (zorg)organisatie moet voldoen.

In deze cursus zal worden ingegaan op de AVG en wordt er een kort maar volledig overzicht gegeven van de plichten en rechten die hierin benoemd worden. Er wordt gekeken naar wanneer de AVG wetgeving toepasbaar is, wat dit inhoud met betrekking tot de maatregelen die er genomen moeten worden en wanneer u, bijvoorbeeld bij een datalek, actie moet ondernemen. Aan de hand van voorbeelden en casuïstiek wordt dit deze stof inzichtelijk gemaakt en praktijkgericht weergegeven.

Leerdoelen 

Na het volgen van deze cursus bent u:

  • op de hoogte van de voor zorgverleners relevante regelgeving van de AVG
  • op de hoogte van uw eigen rol en die van anderen in het bedrijf
  • in staat correct te handelen met betrekking tot privacy gevoelige gegevens
  • in staat om correct te reageren op een overschrijding van de AVG

Docenten/sprekers

Programma

Welkom!
Privacy wetgeving
Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke
AVG in de praktijk
Afsluiting