Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
CME-Online - Motiverende gespreksvoering
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Algemene scholing| Communicatie| Mondhygiëne| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Communicatie

Het motiveren van patiënten is één van de lastigste en grootste uitdaging in de praktijk. Voor patiënten die niet luisteren of uw adviezen niet opvolgen, is Motivational Interviewing dé manier om zonder stress de patiënt te motiveren. Deze motiveringstechniek werkt niet door de patiënt te overtuigen maar door de eigen motivatie van de patiënt te vergroten. Patiënten willen wel veranderen maar niet veranderd worden. De behandelaar leert de patiënt te begeleiden bij het veranderingsproces dat de patiënt doormaakt. U leert de verschillende fasen van de gedragsverandering te herkennen en hoe de bijbehorende interventies toe te passen. De noodzakelijke communicatievaardigheden leert u spelenderwijs via video’s zodat u met plezier uw patiënten kunt motiveren.

Leerdoelen

De cursist:

  • kan omschrijven in welke fase van gedragsverandering de patiënt zich bevindt;
  • kan herkennen welke interventies nodig zijn om de patiënt te motiveren;
  • kan uitleggen waarom en wanneer, welke interventie moet worden toegepast;
  • heeft inzicht in de interactie die hij/zij met de voorlichting oproept;
  • kan de aangeboden communicatieve vaardigheden combineren met de verworven inzichten.

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Patiëntenvoorlichting
Motiverende gespreksvoering
Communicatie
Voor welke patiënten MGV niet te gebruiken
Valkuilen
Literatuur
Voltooien