Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - De endopocket
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Endodontologie| Parodontologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Het parodontium en het endodontium staan direct met elkaar in verbinding. Daardoor kunnen endodontische problemen zich openbaren als problemen van het parodontium. Omdat de therapie voor een parodontaal en een endodontisch probleem verschillend zijn, is een goede diagnostiek cruciaal om teleurstelling te voorkomen. Anderzijds kan de endodontische behandeling soms ook leiden tot een parodontaal probleem. Waarmee een pocket dus niet altijd ontstaan is door een parodontaal probleem, maar een endodontische oorsprong kan hebben.

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van endodontische problemen, die verward zouden kunnen worden met parodontitis, en de behandeling ervan wordt toegelicht.

Leerdoelen 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u het verschil herkennen tussen een pocket van parodontale en endodontische oorsprong
  • kunt u de diagnose stellen van een endo- en paroprobleem
  • heeft u kennis van de juiste behandelwijze bij endo- en paroproblemen

Docenten/sprekers

Programma

Welkom
Een paro- en/of endopocket
De koppeling tussen endo en paro
De smalle diepe pocket
Verticale wortelfractuur
Ontwikkelingsgroeve
Perforatie
Externe wortelresorptie
Afsluiting