Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

vr 5
jul '24
1
Acute bewustzijnsdaling, ernstige acute allergische reactie, ernstige bloeding, reanimatie en AED (BLS)
|
Den Haag
|
Schok & Pomp
4.0 uur / punten
Algemeen
Schok & Pomp
Deze cursus wordt ook gegeven:
di 25 juni 2024
vr 5 juli 2024
ma 30 september 2024
Algemene scholing
Kennis en wetenschap|Organisatie

Nog voor de patiënt in de tandartsstoel zat, viel zij om. Een acute bewustzijnsdaling. Wat is je eerste reactie? Is er ademhaling? Circulatie? Hypoglykemie? Syncope? 

En, mag je als behandeld tandarts, orthodontist of mondhyiegnist iemand reanimeren die een reanimeer-mij-niet-penning draagt? En geldt dat ook voor een reanimeer-mij-niet-tattoo, is die wel rechtsgeldig?

Je geeft een injectie en de patiënt krijgt opeens rode vlekken in het gezicht en een piepende ademhaling? Wat is je eerste reactie? 

Schok & Pomp Medische Trainingen is een gespecialiseerd evidenced-based EHBO en BHV organisatie van artsen, coassistenten en IC-verpleegkundigen, die onder andere maatwerk cursussen levensreddend (BLS) handelen voor (para)medici verzorgt.

Onze eenmalig cursus bestaat uit twee delen.
Deel 1 is een interactieve e-Learning daarin wordt alle theorie aangeleerd (1-2 uur, eigen tempo)
Deel 2 is de praktijkcursus, daarin wordt alle theoretische kennis via casusonderwijs in de praktijk gebracht (ongeveer 2 uur). 

Leerdoelen
Kennen (theorie)
- Acute bewustzijnsdaling (verschillende oorzaken, cardiovasculair vs. hypoglykemie)
- Herkennen acute ernstige allergische reactie
- Kennis over handelingen bij acute (ernstige) bloeding en acute wondzorg
- Kennis over circulatiestilstand (asystolie vs. ventrikelfibrilleren/ventrikeltachycardie) en agonale ademhaling
- Kennis over reanimatie en (tucht)recht voor BIG-geregistreerde (mond)zorgverleners

Kunnen (praktijk)
-
Uitvoeren stabiele zijligging
- Uitvoeren Rautek-greep
- Aanbrengen tourniquette bij ernstige bloeding 
- Reanimatie uitvoeren conform NRR-protocol middels QCPR-datamonitoring*
- Aanbrengen AED en afgeven schok.

*Wij registeren alle data van de ventilatie en compressie handelingen van de cursisten, zo krijgen zij live-feedback van hun prestaties, de cursist slaagt indien er meer dan voldoende ventilatie en bloedcirculatie is bewerkstelligd. 
 

Docenten/sprekers

Wij hebben een docentenpool van 42 artsen, verpleegkundigen en coassistenten die allen de docentenopleiding met succes hebben doorlopen.

Programma

Zie ook bijgevoegde bestande pagina 2.

e-Learning (duur: ongeveer 2 uur)
In de e-Learning komt alle theorie aan bod. Op basis van de huidige EHBO-richtlijnen voor BLS (Oranje Kruis en Rode Kruis) aangevuld met de literatuur, kennis en ervaring van de docenten (artsen en verpleegkundigen) van Schok & Pomp zorgen we ervoor dat elke cursist beschikt over dezelfde basiskennis, voorgaand aan de praktijktraining. De e-Learning wordt afgesloten met een examen waarvoor tenminste 80% van de vragen goed beantwoord moet worden.

De hoofdstukken zijn:

- De noodsituatie
- Bewustzijnsdaling
- Epilepsie
- Allergische reactie
- Bloeding
- Circulatiestilstand
- Reanimatie & tuchtrecht.

Praktijktraining (duur: ongeveer 3 uur)
- Casus 1 “Ali begint te schokken” (stabiele zijligging en Rautek oefenen op elkaar)
- Casus 2 “Hidde krijgt het benauwd” (toepassen EpiPen)
- Casus 3 “Rita snijdt zich aan de onderzoeksbank” (aanbrengen tourniqette)
- Pauze
- Casus 4 “Renée beweegt niet meer” (uitvoeren reanimatieprotocol en aanbrengen AED, examen)

Beoordelingen

1
Cursus door arts gegeven