Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Mondzorg voor ouderen
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Geriatrie| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Nederland vergrijst. Die vergrijzing zal voor een tandarts ook te zien zijn in zijn of haar patiëntenbestand. Tandartsen zullen steeds meer te maken krijgen met dentate ouderen die tot op hoge leeftijd hun gebitselementen zo lang mogelijk willen blijven behouden. Dat is een hele uitdaging want veel ouderen hebben als gevolg van tandheelkundige behandelingen gedurende het leven een complexe gebitsstatus. In de mond kunnen uitgebreide gerestaureerde en gereduceerde dentitie, partiële gebitsprotheses en implantaten te zien zijn. Mogelijk zijn ouderen in de toekomst de grootste afnemers van mondzorg.

Door het geven van achtergrondinformatie over de geriatrie en aan de hand van een casus, waarbij ook steeds theoretische kennis aan bod komt, hopen wij u inzicht te geven in het onderwerp ‘Mondzorg voor ouderen’.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus heeft de cursist:

  • inzicht in de vergrijzing en de gevolgen daarvan voor de tandheelkundige zorg
  • inzicht in het ontstaan en verloop van dementie en andere ouderdomsziekten
  • kennis van het concept van Medisch Tandheelkundige Interactie
  • kennis van het opstellen van een mondzorgplan voor ouderen

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Geriatrie en vergrijzing
Gezonde of vitale ouderen
Kwetsbare ouderen
Geriatrische ouderen
Casus
Dementie
Medisch Tandheelkundige Interventie
Afsluiting