Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Parodontale ondersteunende behandeling (nazorg) in het paro-traject
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Parodontologie| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Nazorg wordt ook wel supportive periodontal treatment genoemd, oftewel ondersteunende parodontale behandeling. Deze term doet meer recht aan de complexiteit en inhoud van deze fase. In deze cursus, gegeven door dr. Geerten-Has Tjakkes, worden allerlei aspecten van deze fase belicht. Eerst is er kort aandacht voor de nieuwe richtlijn parodontologie in de algemene praktijk, daarna wordt stilgestaan bij de plaats van de nazorg in het paro-traject. Er is aandacht voor de doelen en onderdelen van de nazorg, waarbij ook een demonstratie te zien is. Ook wordt de nazorg in een breder perspectief en theoretisch kader geplaatst door de bespreking van diverse achtergrondartikelen. Aan het einde van de cursus is er aandacht voor nazorg bij implantaten en bespreekt de docent een aantal casussen. 

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kent u:

  • de indicatie(s) van de parodontale nazorgbehandeling
  • de timing van de nazorgbehandeling
  • de frequentie van de nazorgbehandelingen en de evaluaties ervan
  • de onderdelen waaruit een nazorgbehandeling bestaat
  • de beperkingen en mogelijkheden van een nazorgbehandeling

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
De nieuwe richtlijn parodontologie in de algemene praktijk
Plaats van de nazorg in het traject
Doel van de nazorg
Onderdelen van de nazorg
Theoretische achtergrond
Nazorg bij implantaten
Casuïstiek