Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME Online - Lunch and Learn - Het beroepsgeheim
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.0 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Praktijkorganisatie| Tandheelkunde algemeen
Professionaliteit

In deze korte cursus wordt ingegaan op de leeftijdscategorieën van minderjarige patiënten, die bepalend zijn voor de vraag of het beroepsgeheim jegens ouders geldt. Ook is van belang te weten wie de vertegenwoordiger is van een meerderjarige patiënt omdat ten opzichte van anderen een geheimhoudingsplicht bestaat. Vervolgens worden de wettelijke beroepsgeheimregels op een aantal bijzondere gevallen toepast, zoals de situatie dat de advocaat van een patiënt om informatie vraagt, de politie informatie wenst te verkrijgen of een toezichthoudende instantie als IGJ inzage wenst te krijgen in een medisch dossier.

Leerdoelen
Na het volgen van de cursus:

  • Weet u hoe ver de geheimhoudingsplicht strekt, onder meer ten opzichte van collegae, politie/justitie, toezichthouders als IGJ en zorgverzekeraars. 
  • Heeft u bekendheid verkrijgen in hoeverre de geheimhoudingsplicht geldt  tijdens klachtprocedures.
  • Weet u hoe om te gaan met beroepsgeheim in geval van minderjarige en wilsonbekwame meerderjarige patiënten.
  • Weet u of aan een verzoek van de patiënt om een verklaring af te geven mag of moet worden voldaan.

Docenten/sprekers

Programma

Toestemming van de patiënt
Geheimhouding t.a.v. collegae
Geneeskundige verklaringen
Juridische procedures
Geheimhouding t.a.v. politie en justitie
Geheimhouding t.a.v. IGJ/NZA
Geheimhouding t.a.v. zorgverzekeraars